Kto może ubiegać się o kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to jeden z produktów bankowych cieszących się większym zainteresowaniem konsumentów. Kto i jakiej sytuacji może ubiegać się o kredyt i kto ma większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku?

Podstawowe warunki

Ogólne zasady wydają się proste. Kredyt gotówkowy może zaciągnąć osoba pełnoletnia , z pełną zdolnością do czynności prawnych i posiadająca zdolność kredytową. Te dwa pierwsze czynniki zdają się być oczywiste i nie wymagają dalszych wyjaśnień. Co zaś kryje się pod pojęciem zdolności kredytowej?

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa oznacza to czy kredytobiorca posiada odpowiednie środki i warunki do spłaty kredytu. Przy ocenie zdolności kredytowej brane są pod uwagę między innymi takie elementy jak:

  1. historia kredytowa (udostępniana przez BIK- Biuro informacji Kredytowej) – jest to raport na temat spłacanych w przeszłości i posiadanych obecnie zobowiązaniach finansowych, wysokości tych zobowiązań, aktualnego stanu zadłużenia, terminowości spłat rat itp. itd.),
  2. rodzaj umowy o pracę:
  • umowa na czas nieokreślony – to jedno z bardziej wiarygodnych dla banku źródeł dochodu, które w dużym stopniu zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego,
  • umowa na czas określony – w tym wypadku proponowana nam przez bank kwota kredytu może się okazać proporcjonalnie niższa, a okres spłaty pożyczki nie dłuższy niż czas zawartej umowy o pracę.

W jednym i drugim wypadku konieczny jest minimum trzymiesięczny okres zatrudnienia.

  1. inne źródła dochodu: emerytura, renta, działalność gospodarcza, umowy cywilno-prawne – w większości wypadków poza tzw. ofertami na dowód konieczne będzie udokumentowane swojego dochodu; w zależności od jego rodzaju może to być przykładowo wyciąg z konta, ostatnia, waloryzacja emerytury, rozliczenie PIT za ostatni rok, wyciąg z książki przychodów i rozchodów itp. itd.
  2. ocena płynności finansowej (pod uwagę bierze się między innymi liczbę członków rodziny pozostających na utrzymaniu potencjalnego kredytobiorcy, wysokość zobowiązań finansowych względem innych banków i instytucji, opłaty stałe – rachunki za telefon, energię elektryczną, czynsz itp. itd.)