Co powinien obejmować biznesplan?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Co powinien obejmować biznesplan?
Biznes

Dobrze przygotowany biznesplan jest dokumentem, który zwiększa szansę na sukces przedsiębiorstwa. Ma również korzystny wpływ na rozwój firmy. Jakie elementy powinien zawierać dobrze napisany biznesplan?

Jakie elementy powinien zawierać dobry biznesplan?

Przygotowanie biznesplanu nie jest łatwym zadaniem. Wymaga dokładnej analizy i przemyślenia dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Przy sporządzaniu biznesplanu trzeba wziąć pod uwagę adresata tego dokumentu np. inwestor lub bank.

Na poszczególne elementy biznesplanu wpływa wiele czynników m.in. cel działalności, wielkość firmy. Przyjmuje się, że każdy dokument powinien zawierać kilka podstawowych części..

Streszczenie

W każdym biznesplanie nie może zabraknąć streszczenia, w którym zostanie wskazany cel stworzenia dokumentu, np. pozyskanie funduszy na dalszy rozwój firmy. Powinien również poinformować o przewidywanych działaniach. Streszczenie powinno zachęcać do przeczytania dalszych części dokumentu. Z zasady jest pisane zawsze na końcu.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Ten element powinien zawierać najważniejsze informacje o firmie. W charakterystyce firmy warto zawrzeć historię, misję i cele przedsiębiorstwa. Warto wspomnieć o dotychczasowych sukcesach firmy.

Produkt i usługa

W biznesplanie powinna być zawarta charakterystyka produktu lub usługi, który jest lub będzie oferowany przez firmę. W tym elemencie biznesplanu warto przeanalizować nowe produkty i usługi, które firma zamierza wypuścić na rynek. Warto również zawrzeć, jaką wartość dla klientów będzie miał nowy produkt.

Zarządzenie

W dokumencie nie może zabraknąć również informacji o zarządzaniu firmą. Jeśli nie ma dobrego zarządzania, to sukces staje się niemożliwy. Wielu inwestorów bardzo dokładnie analizuje ten punkt.

Analiza rynku

Obejmuje najczęściej pozycje firmy na rynku, grupę docelową, analizę usług i produktów konkurencji.

Działania marketingowe

W tym punkcie należy zawrzeć wszelkie informacje dotyczące reklam i ich finansowania. Warto wziąć pod uwagę oczekiwania klientów co do ceny i jakości usług. Warto przestawić wszystkie działania marketingowe, które podejmie przedsiębiorstwo.

Harmonogram i plan działań

Harmonogram powinien zawierać czas realizacji zadań w biznesplanie np. działania marketingowe, rekrutacja nowych pracowników. Warto sporządzić dokładny harmonogram działań.

Analiza finansowa

Jest to jeden z ważniejszych elementów biznesplanu. Powinien dokładnie przedstawiać działalność firmy m.in. planowane koszty i przychody i środki niezbędne do rozpoczęcia działalności.

Załączniki

Załączniki są ostatnią częścią biznesplanu. Zawierają wszystkie niezbędne informacje i dokumentację. Jako załącznik można zawrzeć m.in. dane patentowe, wyniki finansowe, kopie umów i rekomendacji.

Zdjęcie główne: Lukas/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*