Czy można poprawić błędny NIP na fakturze?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Czy można poprawić błędny NIP na fakturze?
Biznes

Podczas sporządzania faktury może przytrafić się pomyłka polegająca na przykład na wpisaniu błędnego NIP-u kupującego. Czy da się skorygować taki błąd?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi VAT faktury są dokumentami, które potwierdzają rzeczywiste transakcje realizowane przez podatnika. Dlatego tak ważne jest, aby zawierały prawidłowo wpisane elementy, w tym poprawne dane kupującego oraz sprzedającego towar lub usługę. Błędny Numer Identyfikacji Podatkowej nabywcy może przysporzyć problemów, ale pomyłkę tę można na szczęście dość łatwo naprawić. W takim wypadku w grę wchodzą dwa rozwiązania: wystawienie noty korygującej lub wystawienie faktury korygującej. Z tej drugiej opcji korzysta sprzedawca, natomiast notę korygującą sporządza nabywca.

Korekta błędnego NIP-u poprzez wystawienie faktury korygującej

Zdarza się, że faktura zawiera błędy lub po jej wystawieniu zachodzą zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść dokumentu. Niezależnie o którym przypadku mowa, ustawodawca nałożył obowiązek skorygowania faktury poprzez wystawienie faktury korygującej. 

Zasady dotyczące sporządzania faktur korygujących określono w ustawie o VAT. Wynika z nich, że podatnik powinien wystawić taki dokument w sytuacji, gdy faktura zawiera jakikolwiek, choćby niewielki błąd. Może być to nieprawidłowa cena, stawka lub kwota podatku, jak również błędny numer NIP. Przepisy nie wskazują żadnej pozycji, która nie mogłaby zostać objęta korektą, tak więc z pomocą faktury korygującej da się naprawić dowolny błąd na fakturze. 

Naprawa błędu z pomocą noty korygującej

Dzięki fakturze korygującej sprzedawca może podać prawidłowe i zgodne z rzeczywistością dane, zatwierdzając tym samym poprawność dokumentu sprzedażowego. Możliwość naniesienia odpowiednich zmian ma również nabywca, przy czym dotyczy ona głównie pomyłek w zakresie związanych z nim informacji. 

Nabywca ma prawo zastosować notę korygującą i usunąć pomyłkę, która polega na przykład na wpisaniu jego błędnego NIP-u, nazwy lub adresu. Z pomocą takiego narzędzia może też skorygować błąd dotyczący oznaczenia towaru lub usługi, o ile nie dotyczy on pozycji faktury wskazanych w art. 106e ust.1 pkt 8-15 ustawy o VAT.

Odliczenie VAT z faktury z błędnym NIP-em

Niektórzy przedsiębiorcy obawiają się, że faktura z błędnym NIP-em pozbawi ich możliwości odliczenia VAT-u. Wydaje się to uzasadnione, ponieważ zgodnie z przepisami takie prawo przysługuje wyłącznie w przypadku prawidłowo sporządzonych dokumentów sprzedażowych. Faktem jest jednak, że ustawodawca uznał niektóre pomyłki za mniej istotne.

Za nieznaczny błąd na fakturze uznaje się właśnie nieprawidłowy NIP nabywcy. Nie pozbawia on prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, jednak kupujący powinien skorygować go, wystawiając notę korygującą. Przyjazne nastawienie organu podatkowego wynika stąd, że nie pojawia się tu żaden błąd merytoryczny, który mógłby skutkować niewłaściwym określeniem wysokości podatku.

Co w sytuacji, gdy faktura nie zawiera NIP-u?

Za nieznaczną wadę techniczną, która nie odbiera prawa do odliczenia podatku VAT, uznaje się również brak NIP-u na fakturze. W takiej sytuacji ważne jest jednak, aby dokument zawierał numer PESEL oraz pozostałe informacje identyfikujące nabywcę. 

Podobnie jak w przypadku błędnie wpisanego NIP-u, tak i tutaj wymagane jest wystawienie faktury korygującej lub noty korygującej; organ podatkowy oczekuje bowiem, że faktura będzie odzwierciedlać rzeczywistą transakcję zawartą pomiędzy poprawnie oznaczonymi podmiotami gospodarczymi. 

Warto zaznaczyć, że ustawodawca nie informuje wprost, że błędny NIP lub jego brak nie pozbawiają prawa do odliczenia VAT-u. Po prostu przypadki te nie znajdują się na wskazanej w ustawie o VAT czarnej liście sytuacji, które odbierają taką możliwość.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*