Jak rozliczyć podatek za pracę za granicą?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Jak rozliczyć podatek za pracę za granicą?
Podatki

Uzyskiwanie dochodów za granicą może doprowadzić do podwójnego opodatkowania, dlatego zostały wprowadzone międzynarodowe umowy pozwalające na ich uniknięcie. Od tego roku obowiązują zmiany w uldze abolicyjnej. 

Jak rozliczyć podatek za pracę za granicą?

W tym roku weszło w życie wiele zmian dotyczących rozliczania dochodów z zagranicy. Z dniem 1 stycznia 2021 weszła w życie konwencja MLI, która zmieniła opodatkowanie polskich rezydentów podatkowych osiągających dochody w Wielkiej Brytanii. Od stycznia 2021 roku należy stosować metodę proporcjonalnego odliczania podatku.  

Z dniem 1 stycznia 2021 roku ustawodawca ograniczył kwotę ulgi abolicyjnej do 1360 zł. Dotyczy ona tylko osób, które:

  • są polskimi rezydentami podatkowymi;
  • rozliczają podatek metodą odliczania proporcjonalnego;
  • zagraniczny podatek jest niższy od podatku, który hipotetycznie zapłaciliby w Polsce;
  • skorzystanie ze starej ulgi abolicyjnej spowodowałaby przekroczenie 1 360 zł.

Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

Podatek powinien być rozliczony w miejscu zamieszkania. Jednak wiele osób zarabia za granicą i tylko część roku spędza w Polsce. Dlatego rozliczenie podatku jest zależne od rezydencji podatkowej.

Nieograniczony obowiązek podatkowy oznacza, że wszystkie zarobione pieniądze rozliczane są w Polsce.

Ograniczony obowiązek podatkowy oznacza, że w Polsce rozliczasz się tylko z dochodów osiągniętych w kraju, a z zagranicznych w kraju, w którym pracowałeś. Ten rodzaj obowiązku podatkowego dotyczy podatnika tylko wtedy, gdy za granicą przebywał on więcej niż 183 dni w roku lub znajduje się tam centrum interesów życiowych (prowadzi firmę, ma mieszkanie i przyjaciół).

Jak rozliczyć wakacyjną pracę za granicą?

Jeśli pracujesz za granicą mniej niż 183 dni, to całość zagranicznych zarobków rozliczasz w Polsce. Do zeznania podatkowego musisz dołączyć formularz PIT-ZG, w którym wpisujesz dochody uzyskane za granicą.

Jeśli okresowo pracujesz za granicą np. przez trzy miesiące, to po przyjeździe do kraju musisz uiścić 17% zaliczki na podatek dochodowy. Należy to zrobić do 20. dnia następnego miesiąca, licząc od tego miesiąca, w którym wróciłeś do kraju.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

W zależności od kraju, w którym wykonujesz pracę, możesz skorzystać z jednej z dwóch metod podwójnego opodatkowania. 

Metoda wyłączenia z progresją

Wyłączenie opodatkowania dochodu w Polsce. Wysokość dochodu z zagranicy jest brana pod uwagę, aby ustalić stawkę od pozostałych dochodów. Warto tę metodę stosować dla dochodów osiąganych w krajach, takich jak Czechy, Niemcy, Hiszpania. Jeśli nie masz w Polsce żadnych dochodów, to nie musisz składać zeznania podatkowego. Jeżeli podatnik lub jego małżonek pracuje w Polsce i chcą się razem rozliczyć, to wtedy trzeba złożyć PIT- ZG.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Dochód z zagranicy jest opodatkowany w Polsce, lecz od jego wysokości odlicza się ten uzyskany za granicą. Odliczanie jest proporcjonalne. Tę metodę stosuje się m.in. w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Finlandii.

Fot. Bruno/pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*