Tarcza antykryzysowa 6.0 – jaką pomoc otrzymają przedsiębiorcy?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Tarcza antykryzysowa 6.0 – jaką pomoc otrzymają przedsiębiorcy?
Biznes

Już za kilka, kilkanaście dni wejdzie w życie tarcza antykryzysowa 6.0. Niestety, tym razem część przedsiębiorców została pominięta i nie otrzyma wsparcia z budżetu państwa. Komu tym razem pomoże rząd? Czym najnowsza odsłona wsparcia będzie różnić się od poprzednich?

Najnowsza tarcza antykryzysowa to już szósta odsłona rządowego wsparcia, które ma na celu ratować firmy i gospodarkę przed negatywnymi konsekwencjami pandemii koronawirusa. Jest ona kierowana do 25 branż, w tym siłowni, klubów fitness czy restauracji, które zostały najbardziej dotknięte ostatnimi restrykcjami. Większego wsparcia nie otrzyma tym razem między innymi branża targowa, kosmetyczna czy fryzjerska. Rząd wychodzi z  założenia, że pomoc trzeba rozłożyć na wiele miesięcy, tak, by nie wyczerpać zbyt szybko możliwości budżetu państwa. 

Cele i istota tarcz antykryzysowych

Na ratowanie firm i miejsc pracy w ramach tarcz antykryzysowych rząd przeznaczył już łącznie 200 mld złotych. Pierwsza odsłona pomocy rządowej pojawiła się już na początku kwietnia tego roku, tuż po wprowadzeniu lockdownu, który uniemożliwił prowadzenie wielu działalności. Ta i każda kolejna tarcza koncentrowały się na tym, by umożliwić zachowanie płynności i ciągłości funkcjonowania firm, a także zapewnić bezpieczeństwo finansowe pracownikom.

Co ważne, poszczególne tarcze były dopasowywane do bieżących potrzeb, to znaczy zawierały rozwiązania, które w ocenie rządu były niezbędne dla utrzymania potencjału gospodarki na konkretnym etapie walki z gospodarczymi następstwami pandemii. To właśnie dlatego najnowsza odsłona wsparcia skierowana jest nie do wszystkich, lecz tylko do wybranych branż.

Dotychczasowe tarcze antykryzysowe – jak rząd pomaga firmom?

Istotny jest fakt, że rząd udziela wsparcia nie w jeden, ściśle określony sposób, lecz za pośrednictwem wielu różnych instrumentów pomocowych. Za udostępnianie tych ostatnich odpowiedzialne są podmioty należące do Skarbu Państwa, takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego czy Agencja Rozwoju Przemysłu. Środki w przeważającej części pochodzą z Państwowego Funduszu Rozwoju, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Europejskiego Funduszu Rozwoju. Co więcej, dostępne są też rozwiązania, które polegają nie na bezzwrotnym lub zwrotnym przekazaniu środków, lecz na zwolnieniu lub rozłożeniu na raty określonych opłat na rzecz państwa.

Oto lista najważniejszych form wsparcia, jakie były dotychczas dostępne w ramach tarcz antykryzysowych:

 • świadczenie postojowe, czyli wsparcie pieniężne wypłacane z powodu przestoju w działalności przedsiębiorstwa,
 • rozłożenie na raty składek ZUS i zwolnienie z obowiązku ich opłacania,
 • mikropożyczki dla przedsiębiorców,
 • dofinansowania na ochronę miejsc pracy,
 • dofinansowania wynagrodzeń pracowników,
 • subwencje z PFR,
 • wsparcie pieniężne z ARP,
 • zabezpieczenie kredytów BGK.

Z powyższych instrumentów pomocowych skorzystały łącznie setki tysięcy firm z całego kraju. Były to przedsiębiorstwa o różnej wielkości i różnych profilach działalności.

Najnowsza odsłona tarczy antykryzysowej

Należy mieć na uwadze, że sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmienia się dynamicznie, a rząd często wprowadza liczne zmiany do swoich pierwotnych propozycji pomocowych. Dlatego ci, którzy chcieliby dowiedzieć się, czy mogą w danym momencie skorzystać z jakiegoś instrumentu wsparcia, powinni na bieżąco śledzić oficjalne komunikaty rządowe. 

Na tę chwilę, zgodnie z założeniami najnowszej ustawy dotyczącej wsparcia rządowego, pomoc będzie obejmować:

 • dofinansowanie kosztów stałych dla firm, które funkcjonują w branżach dotkniętych obostrzeniami;
 • subwencje z Państwowego Funduszu Rozwoju dla firm, które w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym zanotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów;
 • pożyczki długoterminowe z gwarancją;
 • świadczenie postojowe;
 • zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS dla firm z branż objętych restrykcjami;
 • dofinansowanie leasingu.

W ramach powyższych form wsparcia rząd ma przeznaczyć dla firm łącznie około 20 mld złotych. Premier zapowiedział jednak, że w razie potrzeby, czyli w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej i zaostrzenia restrykcji, pula może zostać zwiększona do 30 mld złotych.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*