Złoty na oparach. Jaka jest przyczyna spadku wartości PLN?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Złoty na oparach. Jaka jest przyczyna spadku wartości PLN?
Gospodarka

Ostatnie tygodnie są kontynuacją silnych spadków wartości złotego. Malejącą wartość rodzimej waluty obserwować można de facto na wszystkich popularnych parach walutowych. Co stoi za poprzednimi i obecnymi spadkami wartości polskiej waluty? Jakie prognozy na przyszłość przewidują analitycy? 

Polski Złoty z najniższą wartością w historii pomiarów

Poziom wartości waluty może być mierzony na szereg różnych sposobów. Dla rynków finansowych największe znaczenie ma relacja między wartością jednej waluty względem wartości drugiej waluty. Do zbadania wartości pieniądza wykorzystuje się także indeksy. Od końca lat 80. XX w. funkcjonuje Indeks wartości Polskiego Złotego – i chociaż pierwsze wyniki trudno uznawać za obiektywne, przez ostatnie trzy, a zwłaszcza dwie dekady narzędzie to ukazuje wiarygodne dane o sile PLN.

Wartość polskiego złotego według wspomnianego indeksu oscyluje obecnie w granicach ok. 67,35 punktów. W trzecim tygodniu lipcu miał miejsce największy historyczny spadek – wartość odnotowała poziom poniżej 67,10 punktów. Takiej niskiej wartości złotego, przynajmniej na poziomie wskaźnika, nie obserwowaliśmy nigdy wcześniej. Dla porównania – wartość złotówki w lipcu 2021 roku wynosiła ok. 71 punktów bazowych. 

Złoty słabnie w parach walutowych

We wszystkich głównych parach walutowych polska waluta słabnie przez ostatnie miesiące. Trend ten bardzo wyraźnie widać na parach PLN/EUR, PLN/USD i PLN/CHF. Nieco mniej dynamiczne zmiany obserwowane są na parze walutowej PLN/GBP, jednak tendencja również wydaje się jednoznaczna. 

Osłabienie polskiej waluty ma duże znaczenie dla gospodarki, w tym przede wszystkim dla importu i eksportu. O ile dla podmiotów eksportujących towary za (zachodnią) granicę sytuacja ta może być korzystna, o tyle w potrzasku znajdują się importerzy, którzy muszą liczyć się z coraz wyższymi cenami towarów. 

Dlaczego PLN słabnie?

Warunki makroekonomiczne są wysoce niekorzystne zarówno przez czynniki geopolityczne (wojna na Ukrainie, napięte relacje na linii USA-Chiny). Na słabość polskiej waluty wpływa polityka gospodarcza tzw. dużych graczy – europejskiego ECB i amerykańskiego FED, który ostro podnosi stopy. 

Niemniej jednak słabość złotówki obserwujemy nie od wczoraj, a od lat. Dlatego przyczyn należy upatrywać przede wszystkim w polityce wewnętrznej. Najważniejsze czynniki to wybujała krajowa polityka fiskalna, nieproporcjonalny wzrost zadłużenia, wykraczającego poza realne normy długu publicznego. Od 2017 roku Rada Polityki Pieniężnej zatwierdza ujemne stopy procentowe dla aktywów krótkotrwałych, co jest silnym czynnikiem inflacyjnym. Aktywna podaż pieniądza w gospodarce i nieudolna polityka fiskalna to kolejne czynniki, przekładające się na słabość polskiej waluty.

Zdj. główne: Pawel Czerwinski/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*