Zwolnienie ze składek ZUS – jak je otrzymać?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Zwolnienie ze składek ZUS – jak je otrzymać?
BiznesPrawo

Rząd w tarczach antykryzysowych wprowadził wiele form pomocy dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest umorzenie składek ZUS. Obowiązuje ono przez maksymalnie 3 miesiące.

Zwolnienie z opłacania przez przedsiębiorcę składek ZUS dotyczy tylko trzech miesięcy składkowych – marca, kwietnia i maja. Właściciel firmy może złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za: trzy, dwa lub za jeden miesiąc.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS mogą złożyć tylko osoby, które są:

 • właścicielem jednoosobowej, mikro lub małej firmy,
 • wspólnikami spółki osobowej zatrudniającej pracowników i odprowadzającej za nich ZUS,
 • inną jednostką, która nie posiada osobowości prawnej, ale opłaca składki ZUS,
 • wspólnikami sp. z o.o. i opłacają składki ZUS tylko za siebie,
 • osobą prawną,
 • spółdzielnią socjalną,
 • osobą duchowną.

Co podlega zwolnieniu ze składek ZUS?

Objęte zwolnieniem są składki na:

 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • Fundusz Solidarnościowy.

Opłacanie składki podlega zwolnieniu w wysokości 50 lub 100 procent, jedynie za osoby:

 • fizyczne, wspólników spółek osobowych oraz wspólnika jednoosobowej sp. z o.o. ponoszącego składki tylko za siebie,
 • pracowników,
 • osoby współpracujące,
 • osoby duchowne.

Termin składania wniosków i obostrzenia

Ostateczny termin składania wniosków minął 30 czerwca 2020 roku. Płatnik składek mógł w czerwcu złożyć wniosek o zwolnienie ze składki ZUS za wszystkie trzy miesiące lub tylko za wybrany miesiąc.

Płatnicy, którzy zalegali na koniec III kwartału 2019 roku ze składkami ZUS, nie otrzymają zwolnienia ze składek. Tej formy pomocy nie otrzymają również firmy, których trudna sytuacja finansowa nie jest spowodowana przez pandemię COVID-19.

Zwolnienie ze składek ZUS nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy otrzymali tzw. ulgę na start, czyli ulgę uprawniającą do opłacana samych składek zdrowotnych. Ze zwolnienia mogą natomiast skorzystać przedsiębiorcy korzystający z ulgi „mały ZUS plus” (ulga polegająca na zapłacie składki ZUS w wysokości zależnej od osiągniętych przychodów w roku poprzednim).

Należy podkreślić, że zwolnienie ze składki ZUS w dalszym ciągu obliguje przedsiębiorców do składania comiesięcznych deklaracji do ZUS.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystać ze zwolnienia?

Zwolnienie ze składek ZUS za okres trzech miesięcy mogą otrzymać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli dochód w pierwszym miesiącu, za który ma być dofinansowanie, nie przekracza 15 681 zł – czyli 300 proc. średniego wynagrodzenia za ostatni kwartał. Dla tej grupy płatników zwolnienie ze składek ZUS wynosi 100 procent.

Zwolnienie ze składek ZUS w wysokości 100 proc. na okres 3 miesięcy mogą również otrzymać przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób wraz z przedsiębiorcą. Właściciel firmy może skorzystać z tej ulgi, jeśli:

 • przed 1 lutego 2020 i w dniu 29 lutego 2020 zgłaszał do ubezpieczenia maksymalnie 9 osób,
 • w okresie między 1 a 29 lutego 2020 oraz na dzień 29 marca 2020 liczba osób ubezpieczonych w firmie wynosiła 9,
 • w okresie między 1 a 31 marca 2020 oraz na dzień 30 kwietnia 2020 zostało zgłoszonych do ubezpieczenia maksymalnie 9 osób.

Zwolnienie ze składek ZUS w wysokości 50 proc. składki mogą otrzymać przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników wraz z właścicielem firmy. Przedsiębiorca może skorzystać z tej ulgi, jeśli:

 • przed 1 lutego 2020 i w dniu 29 lutego 2020 zgłaszał do ubezpieczenia maksymalnie 49 osób,
 • w okresie między 1 a 29 lutego 2020 oraz na dzień 29 marca 2020 liczba osób ubezpieczonych w firmie wynosiła 49,
 • w okresie między 1 a 31 marca 2020 oraz na dzień 30 kwietnia 2020 zostało zgłoszonych do ubezpieczenia maksymalnie 49 osób.

Do liczby osób ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*