Czym jest podatek solidarnościowy?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Czym jest podatek solidarnościowy?
Podatki

Podatek solidarnościowy z założenia ma wyrównać dysproporcję w społeczeństwie, lecz nie zawsze tak jest. Czym jest podatek solidarnościowy? Kogo obowiązuje?

Podatek solidarnościowy – co to jest?

Podatek solidarnościowy jest pobierany przez rząd w celu zapewniania środków, które mają wyrównać sytuację finansową społeczeństwa. W Polsce podatek solidarnościowy ma wesprzeć Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Najczęściej podatek solidarnościowy stanowi procent całego dochodu.

Kogo obowiązuje podatek solidarnościowy?

W Polsce podatek solidarnościowy będą musiały zapłacić te osoby, których dochód w roku podatkowym przekroczył 1 mln PLN. Podatek w wysokości 4% trzeba zapłacić od nadwyżki tej kwoty. Osoby, których dochód przekroczył 1 mln PLN, zobowiązane są do złożenia deklaracji podatkowej w standardowym terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Podatnik jest uprawniony do zmniejszenia dochodów (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów) o składki na ubezpieczenie społeczne opłacone przez podatnika lub zatrzymane przez podatnika.

Od jakich dochodów zostanie zapłacony nowy podatek?

Nie wszystkie dochody lub przychody będą wliczane do wyliczenia daniny solidarnościowej. Wyłączone z tego zostały przychody m.in. z:

  • dywidend,
  • zbycia nieruchomości,
  • nieujawnionych źródeł przychodów.

Z podatku solidarnościowego zostały wykluczone również osoby, które osiągnęły przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz podlegające ustawie o zarządzaniu sukcesyjnym.

Do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową należy zaliczyć:

  • dochody opodatkowane wg skali podatkowej osiągnięte m.in. z umowy o pracę, umowy o dzieło, rent i emerytur;
  • dochody ze zbycia papierów wartościowych;
  • dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 19 procentowym podatkiem liniowym;
  • dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej.

Podatek solidarnościowy a dochody z zagranicy

Do podstawy opodatkowania nie wlicza się przychodów osiągniętych za granicą, w których zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją. Są to m.in. Niemcy, Czechy, Francja, Szwecja.

Do podstawy opodatkowania wlicza się przychody osiągnięte za granicą, w których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia, czyli tzw. kredyt podatkowy. Są to m.in. Anglia, Rosja, Wielka Brytania i Holandia.

Zmiana wysokości podatku

Według niektórych doniesień prasowych w projekcie „Nowego Ładu” niewykluczona jest podwyżka podatku solidarnościowego do 7%. Zmiany do końca sierpnia są konsultowane społecznie.

Zdjęcie główne: Nataliya Vaitkevich/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*