Dofinansowanie szkoleń – na jakich warunkach można je uzyskać?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Dofinansowanie szkoleń – na jakich warunkach można je uzyskać?
Finanse

Jeśli pracodawca chce podnosić kwalifikacje swoich pracowników, lecz nie ma do tego wystarczających środków, to może skorzystać z dofinansowania do szkoleń. W jaki sposób można z tego skorzystać? Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) powstał w 2014 roku. Głównym jego zadaniem jest pomoc w dofinansowaniu szkoleń dla pracowników i pracodawców oraz skorzystanie z różnych form szkolenia ustawodawczego. KFS finansowany jest ze środków Funduszu Pracy. Wsparcie z KFS jest bezzwrotne – wynosi 80% wysokości szkolenia, pozostałe 20% to wkład własny pracodawcy. Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników. Mogą one otrzymać 100% dofinansowania.

Środki przyznawane są przez Powiatowy Urząd Pracy i mogą zostać przeznaczone na szkolenie i egzaminy dla pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 14 tys. zł na jednego pracownika.

Kto może uzyskać dofinansowanie szkoleń z KFS?

Z dofinansowania do szkoleń z KFS mogą skorzystać urzędy, fundacje i firmy prowadzące swoją działalność w na terenie Polski. Z dofinansowania wykluczone są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie?

Pracodawca, który chce otrzymać dofinansowanie, musi złożyć wniosek do PUP właściwego dla miejsca zarejestrowanej działalności gospodarczej. Wniosek o dofinansowanie z KFS można złożyć osobiście, wysłać poczta lub przez internet. Wnioski składane elektronicznie muszą zostać potwierdzone podpisem elektronicznym. Formularz jest dostępny na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Pracodawca może uzyskać dofinansowanie dla każdego pracownika bez względu na rodzaj i czas trwania umowy. Może również sam skorzystać z dofinansowania.  

Przedsiębiorca powinien wiedzieć, że to PUP decyduje o przyznaniu dofinansowania po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pracodawcę.

Wniosek o dofinansowanie szkolenia z KFS

We wniosku o dofinansowanie szkoleń z KFS powinny zostać zawarte informacje:

  • dane pracodawcy m.in. NIP, REGON, adres siedziby firmy, dane kontaktowe;
  • określenie potrzeb pracodawcy odnośnie do szkoleń;
  • całkowity koszt szkolenia z uwzględnieniem wkładu własnego;
  • uzasadnienie potrzeb szkolenia pracowników z perspektywy przedsiębiorstwa;
  • dane jednostki organizującej szkolenie.

Nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń z KFS organizuje starosta w wyznaczonym wcześniej terminie. Wnioski składane przed i po terminie naboru nie są rozpatrywane. Wnioski są weryfikowane zgodnie z kolejnością wpływu. Muszą spełniać kilka kryteriów:

  • zgodność z priorytetami na obecny rok;
  • uwzględnienie potrzeb lokalnego rynku pracy;
  • cena szkolenia w porównaniu do innych firm szkolących;
  • posiadanie przez firmę szkolącą odpowiednich certyfikatów, które umożliwiają szkolenia pracowników;
  • plany odnośnie do pracowników objętych szkoleniem.

Fot. NeONBRAND/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*