IKE, IKZE i PPK – dodatkowe sposoby oszczędzania na emeryturę

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
IKE, IKZE i PPK – dodatkowe sposoby oszczędzania na emeryturę
Finanse

Wysokość przyszłych emerytur ZUS-owskich Polaków niestety nie zapowiada się imponująco. Dlatego tak ważne jest, żeby samodzielnie zadbali oni o swoją finansową przyszłość. Poniżej podpowiadamy, w jaki sposób warto odkładać środki na jesień życia.

Obecni emeryci otrzymują świadczenie w wysokości około 60 proc. swojego ostatniego wynagrodzenia. To stosunkowo mało, ale u tych, którzy przejdą na emeryturę za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, wskaźnik ten będzie jeszcze znacznie niższy – szacuje się, że w 2050 roku wyniesie zaledwie 30 procent! Na szczęście każdy z nas może we własnym zakresie zapewnić sobie przyszłe bezpieczeństwo finansowe. Pozwalają na to różne rozwiązania emerytalne, przy czym szczególną uwagę warto zwrócić na trzy z nich: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK). Na czym one polegają i na którą z tych opcji warto się zdecydować?

Czym są IKE oraz IKZE?

Zarówno IKE, jak i IKZE zaliczają się do tak zwanego trzeciego filaru systemu emerytalnego. Stanowią one formę indywidualnego oszczędzania na prywatną emeryturę, która nie jest obowiązkowa i która ma liczne przewagi nad tradycyjnymi sposobami odkładania pieniędzy. Chodzi tu przede wszystkim o to, że IKE oraz IKZE, pod warunkiem spełnienia ustalonych kryteriów, pozwalają uchronić się przed koniecznością zapłaty 19-procentowego podatku od zysków kapitałów. Jak wiadomo, nie jest to możliwe gdy w tradycyjny sposób inwestujemy w akcje giełdowe, obligacje skarbowe czy fundusze inwestycyjne. 

IKE i IKZE dają też możliwość uniknięcia podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również przekazania spadkobiercom majątku na korzystnych warunkach. Trzeba tylko pamiętać, że każdy może posiadać maksymalnie tylko jedno konto IKE i jedno konto IKZE. Konta te mogą prowadzić banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie czy dobrowolne fundusze emerytalne. Niezależnie, który podmiot wybierzemy, będziemy korzystać z tych samych zalet i podlegać tym samym obostrzeniom związanym z wpłatami i wypłatami pieniędzy. 

Jak działa Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)?

Aby lepiej zrozumieć działanie IKE, warto bliżej przyjrzeć się jego najważniejszym właściwościom. Należą do nich:

  • ustalany corocznie limit wpłat, który obecnie wynosi 15 681 zł;
  • możliwość przekazania majątku spadkobiercom, który nie będzie podlegał żadnemu opodatkowaniu;
  • środki zgromadzone na IKE wypłacimy bez jakichkolwiek podatków w wieku 60 lat; to możliwe, jeśli wpłat dokonywaliśmy w co najmniej pięciu dowolnych latach, jak również wtedy, gdy na pięć lat przed złożeniem dyspozycji wypłaty na rachunku była minimum połowa wartości oszczędności;
  • chcąc wypłacić środki przed ukończeniem 60. roku życia traci się ulgę i trzeba zapłacić 19-procentowy podatek Belki. 

Warto wiedzieć, że w ramach IKE można nabywać dowolne produkty finansowe, a więc między innymi akcje, obligacje czy jednostki funduszy inwestycyjnych.

Jak działa Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)?

IKZE działa podobnie do IKE, ale ma odmienną konstrukcję i podlega innym regulacjom. Oto najważniejsze cechy takiego rozwiązania emerytalnego:

  • limit wpłat jest ustalany corocznie – w 2020 roku wynosił 6272,40 zł;
  • kapitał inwestowany w ramach IKZE jest zwolniony z podatku Belki;
  • kapitał zainwestowany w ramach IKZE można wypłacić w wieku 65 lat, co wymaga zapłaty zryczałtowanego 10-procentowego podatku;
  • chcąc wypłacić środki przed czasem, trzeba to uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym i zapłacić podatek;
  • środki na IKE podlegają dziedziczeniu, które wiąże się z zapłatą zryczałtowanego podatku w wysokości 10 procent.

Podobnie jak w przypadku IKE, w ramach IKZE można inwestować w akcje, obligacje, fundusze i inne popularne aktywa.

A może Pracownicze Plany Kapitałowe?

Oszczędzanie w ramach IKE i IKZE jest dostępne praktycznie dla każdego. Z takich opcji mogą korzystać osoby zatrudnione na umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych czy przedsiębiorcy. Inaczej jest w przypadku trzeciego dobrowolnego rozwiązania emerytalnego – Pracowniczych Planów Kapitałowych. W przeciwieństwie do tamtych opcji, z PPK mogą skorzystać pracownicy z umową o pracę lub umową zlecenie, a także członkowie rad nadzorczych i agenci.

PPK mogą stanowić ciekawe uzupełnienie dla IKE lub IKZE, jak również stanowić jedyną formę oszczędzania na prywatną emeryturę. Ich zaletą jest fakt, że na konto uczestnika programu trafiają środki nie tylko od niego, ale również od pracodawcy i od państwa. 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*