Inflacja w Polsce wciąż rośnie – jakie są przyczyny i skutki?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Inflacja w Polsce wciąż rośnie – jakie są przyczyny i skutki?
Gospodarka

Ceny w Polsce w ostatnim czasie szybują bardzo szybko do góry. To wzbudza niezadowolenie konsumentów. Czym jest inflacja? Jaki ma wpływ na ceny w Polsce?

Czym jest inflacja?

Powszechny i szybki wzrost cen jest spowodowany inflacją, czyli spadkiem wartości pieniądza. Tym samym z roku na rok można zakupić mniej dóbr lub usług za tą samą kwotę pieniędzy. Przeciwieństwem jest deflacja, czyli spadek ceny dóbr i usług.

Do obliczenia wysokości inflacji przyjmuje się cenę tzw. koszyka konsumpcyjnego, czyli dóbr zużywanych przez gospodarstwa domowe w ciągu roku. Dzięki podsumowaniu ich uśrednionych cen można obliczyć, w jaki sposób kształtuje się wysokość inflacji wraz z upływem czasu.

Jakie są przyczyny inflacji?

Na wysokość inflacji ma wpływ polityka monetarna, budżet państwa oraz stan gospodarki w kraju. Jeśli bank centralny zwiększa ilość pieniędzy w obiegu, to wzrasta ryzyko inflacji. Drugim ważnym elementem inflacji jest popyt konsumentów. Im jest on większy (obywatele chętniej wydają pieniądze) tym ceny rosną.

Gerd Altmann/pixabay.com

NBP dąży do utrzymania inflacji na stałym poziomie (wysokość 2,5% +/- 1 punkt procentowy). RPP poprzez podniesienie stóp procentowych może ograniczyć popyt na kredyty.

Jakie są skutki wysokiej inflacji?

Inflacja jest stałym zjawiskiem w każdej gospodarce, lecz jej wahania mogą być bardzo dotkliwe dla przedsiębiorców oraz każdego obywatela. Najważniejszymi skutkami wysokiej inflacji są:

  • wzrost cen towarów i usług;
  • utrudnione prowadzenie firmy – dotyka to zwłaszcza małych i mikroprzedsiębiorców, którzy mają problem z wyceną swoich usług;
  • zmniejszona liczba inwestycji – zmniejszony dostęp do kredytów i niechęć przedsiębiorców do inwestycji;
  • droższe i trudniej dostępne kredyty hipoteczne – jeśli jest wysoka inflacja, to banki zabezpieczają się wyższym wkładem własnym oraz większą marżą. Powoduje to spadek sprzedaży nieruchomości na kredyt;
  • wyższe podatki – wyższa inflacja to wyższe podatki, ponieważ rząd z opóźnieniem dostosowuje wysokość podatków do aktualnej inflacji.

Jaka jest obecna inflacja w Polsce?

W maju inflacja w Polsce sięgała powyżej 5%. Jest to jedna z najwyższych inflacji w Unii Europejskiej. Wśród ekonomistów trwa spór, czy jest to sytuacja przejściowa (związana z otwarciem gospodarki), czy trwała.

Ekonomiści z PKO BP są zdania, że inflacja będzie się utrzymywać na wysokim poziomie przez długi czas. Ich zdaniem do końca roku będzie wynosić około 5%. Jak oceniają analitycy ekonomiczni, inflacja jest podbijania przez wzrost cen ropy na świecie.

Natomiast ekonomiści z Pekao uważają, że duże znaczenie dla inflacji będzie miała majowa podwyżka cen u głównego dostawcy gazu – PGNiG oraz m.in. czerwcowy wzrost opłat u jednego z operatorów sieci komórkowej.

Inflacja znacznie powyżej celu NBP

Obecna wysokość inflacji znajduje się znacznie powyżej celu założonego przez NBP. Choć wielu członków Rady Polityki Pieniężnej zapewniało o przejściowym charakterze inflacji, to tak nie jest. Inflacja stale rośnie. W kwietniu wysokość inflacji wynosiła 4,3%, a w maju 5,1%. Członek RPP Eugeniusz Gantar w jednej ze swoich wypowiedzi stwierdził, że inflacja w Polsce będzie oscylować w okolicy 5%.

Fot. główna: Deedster/pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*