Jak odzyskać pieniądze od kontrahenta?

Potrzebujesz ok. 7 min. aby przeczytać ten wpis
Jak odzyskać pieniądze od kontrahenta?
Finanse

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Odzyskanie należności od kontrahentów jest zmorą wielu przedsiębiorców. Niestety nie zawsze trafia się na rzetelną osobę, która będzie wywiązywać się z umowy. Często również poprzez niespodziewane problemy, klienci stają się niewypłacalni. Zatory płatnicze są groźne, szczególnie w czasach kryzysu. Mogą skutecznie doprowadzić firmę nawet do upadku.

Bez względu na to, z jakiego powodu nie otrzymamy płatności od kontrahentów, warto wiedzieć, w jaki sposób, pieniądze można skutecznie odzyskać. Istnieją polubowne metody, oraz takie, które są dużo bardziej zaawansowanie np. prawnie. Odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania znajdziesz w tym poradniku, zatem przeczytaj go już teraz!

Jak odzyskać dług

Okazuje się, że na skutecznie odzyskanie należności od kontrahentów jest kilka sposobów. Poniżej znajdziesz większość z nich. Każdy sposób jest skuteczny, lecz zależne jest to również od tego, z jakim kontrahentem będziemy mieć do czynienia.

odzyskiwanie należności

Odzyskanie pieniędzy, a windykacja – jeden z najskuteczniejszych sposobów

Proces windykacji, choć niezwykle skuteczny, jest dosyć skomplikowany. Dobrze o tym pamiętać, zanim zdecydujemy się na tę formę odzyskiwania należności. Paleta możliwości windykacji jest naprawdę szeroka i różnorodna. Jednak do rzeczy.

Z racji zapewne braku dostatecznej wiedzy z zakresu prawa, czy możliwości realizacji samego procesu windykacji, krokiem, który należy podjąć w pierwszej kolejności, jest poznanie swoich możliwości.

Otóż do najbardziej rozsądnych rozwiązań należy skorzystanie z pomocy firm, które profesjonalnie zajmują się windykacjami. Jest tak z tego powodu, że samodzielne próby odzyskania pieniędzy, mogą po prostu okazać się fiaskiem. Szczegóły na temat odzyskiwania pieniędzy przez firmę windykacyjną, możesz znaleźć tutaj.

Firmy windykacyjne są ostatnimi czasy bardzo popularne, lecz jest to w pełni wytłumaczalne. Poniżej przedstawiamy kilka powodów dla tego faktu:

 • oszczędność czasu,
 • znakomita znajomość prawa,
 • efektywne działania,
 • znakomite umiejętności z zakresu windykacji,
 • bogata oferta usług,
 • zdyscyplinowanie dłużnika

i wiele innych.

Często też, niektóre firmy windykacyjne oferują prywatnego opiekuna wobec danej sprawy.

Rodzaje windykacji

Wyróżnia się też rodzaje windykacji, które warto znać, oto one:

 • windykacja sądowa krajowa,
 • windykacja sądowa zagraniczna,
 • windykacja polubowna krajowa,
 • windykacja polubowna zagraniczna.

Skorzystanie z usług dobrej firmy windykacyjnej będzie na pewno bardzo skutecznym działaniem w kierunku odzyskania swoich zaległych należności.

Negocjacje z dłużnikiem

Ten sposób można zastosować na samym początku problemów z płatnościami przez dłużnika. Wówczas wspólne znalezienie konsensusu poprzez rozmowę, może dać oczekiwane efekty. Ponadto, postępowanie tego typu, może ugruntować współpracę, co będzie zdecydowaną zaletą na dłuższą metę.

Negocjacji można dokonywać osobiście, bądź skorzystać z pomocy profesjonalistów. Ponownie warto przytoczyć kwestie firm windykacyjnych, które oferują pomoc swoich specjalistów, w kierunku negocjacji z dłużnikami.

Podczas negocjacji, do najczęstszych czynności, które proponuje się płatnikowi, jest rozłożenie długu na raty. Ponadto spisuje się oświadczenie, które zobowiązuje kontrahenta do uiszczenia opłat.

Regularne przypominanie o płatnościach

Kolejna metoda, która może dać oczekiwane efekty. Ponownie warto przypomnieć o dobrych relacjach na linii przedsiębiorca-kontrahent. Otóż jak zostało wspomniane we wstępie poradnika, kontrahenci nie zawsze uciekają od płatności z powodów umyślnych, czasami powodem mogą być niespodziewane problemy.

Przypominanie o płatnościach jest stosunkowo „łagodną” metodą na próbę odzyskania swoich należności. Czynność tę można przeprowadzić w formie wysyłania sms-ów na temat zapłaty, wiadomości E-mail, czy poprzez rozmowy telefonicznie, a nawet listownie. W tym ostatnim przypadku najlepiej, jeżeli pismo, czyli nakaz zapłaty sporządzi dział księgowy, jeżeli w firmie taki ma miejsce.

Przypomnienia nakazu zapłaty powinny mieć charakter łagodny, aczkolwiek stanowczy. Przede wszystkim, nie można grozić kontrahentom i ich straszyć.

Wysłanie wezwania do zapłaty i informacja o wniosku wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Metoda ta jest skuteczna i często po jej zastosowaniu kontrahenci zaczynają wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Wezwanie do zapłaty, zawsze powinno mieć formalną i oficjalną formę. Powinno być ono również odpowiednio skonstruowane. M.in. w omawianym wezwaniu znaleźć musi się informacja o konsekwencjach, które dotkną kontrahenta w razie dalszego niewywiązywania się z umowy – będzie to np. wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Dane, jakie musi zawierać wezwanie do zapłaty

Omawiane pismo musi zawierać:

 • datę oraz miejsce wystawienia,
 • dane dłużnika,
 • dane wierzyciela,
 • kwotę zaległej należności,
 • podstawę prawną, z której wynika zadłużenie,
 • termin, do kiedy powinno zostać uregulowane zadłużenie,
 • odsetki, które zostały naliczone (opcjonalnie),
 • postępowanie egzekucyjne (jeżeli będzie miało miejsce),
 • podpis wierzyciela.

Najlepszą efektywnością i skutecznością, cieszą się wezwania sporządzone przez profesjonalne firmy windykacyjne, bądź radców prawnych, czy adwokatów. Dłużnik, który otrzyma takie wezwanie, zacznie mieć na uwadze, że sprawą zajmują się fachowcy.

Wpis danych i majątku dłużnika do biura informacji gospodarczej

Jest to sposób na skuteczne odzyskiwanie długów. Ponadto biura, jak omawiane są bardzo dobrą metodą na weryfikację ewentualnego przyszłego kontrahenta. Dzięki temu narzędziu, wielu przedsiębiorców decyduje osobiście, czy warto z danym kontrahentem robić interesy, czy nie.

Dłużnik, który zostanie wpisany do biura informacji gospodarczej na zlecenie wierzyciela, może mieć:

 • problemy z podpisaniem umowy leasingowej,
 • problemy z otrzymaniem kredytu, pożyczki,
 • problemy w zawieraniu umów z ewentualnymi kontrahentami,
 • nadszarpniętą reputację na rynku gospodarczym.

Giełda długów

Inna nazwa to giełda wierzytelności. Jak odzyskać dług w taki sposób? Otóż działanie polega na wystawieniu długu kontrahenta do sprzedaży. Mówiąc pokrótce – jest to sprzedaż długu. Danej czynności dokonuje wierzyciel. Innymi słowy, jeżeli wierzyciel chce pozbyć się problematycznego zobowiązania, wystawia je do sprzedaży na giełdę długów. Inny wierzyciel, który zechce kupić dług, stanie się nabywcą i wszelkie prawda dotyczące należności nierzetelnego dłużnika zostaną przeniesione na niego.

Ponadto przeterminowana faktura, czy zobowiązanie może być, a wręcz jest atrakcyjne dla wielu nabywców. Szczególnie wtedy, kiedy do odzyskania jest wysoka kwota, a termin płatności upłynął wiele lat temu, czy komornik podjął już egzekucję i była nieskuteczna.

Ogłoszenie wystawione na giełdzie wierzytelności powinno zawierać:

 • cenę,
 • wartość wierzytelności,
 • podstawę roszczenia.

Giełda wierzytelności jest naprawdę skutecznym sposobem na odzyskiwanie długów, głównie dlatego, że potencjalny kontrahent może się zwyczajnie przestraszyć konsekwencji.

Skorzystanie z pomocy komornika

Pomoc komornika w przypadku chęci odzyskania należności od nierzetelnych kontrahentów może być nieoceniona. Otóż jeżeli wierzyciel uzyska prawomocny wyrok sądu, lub nakazu zapłaty, tytułu egzekucyjnego, musi kolejno uzyskać klauzulę wykonalności. Taka klauzula wykonalności nadawana jest przez ten sąd, który orzekał w danej sprawie. Kolejnym krokiem jest sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji wobec majątku dłużnika.

Warto zapamiętać, że w postępowaniu egzekucyjnym wymagany jest ciągły kontakt z komornikiem, a takowy proces może trwać nawet latami. Ponadto wniosek na temat wszczęcia egzekucji na podstawie nakazu odzyskania należności wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym można złożyć do komornika za pomocą portalu e-sąd.

Niestety czasami jest tak, że miejsce mieć będzie bezskuteczna egzekucja, np. jeżeli wierzyciel nie będzie posiadał żadnego majątku.

Podsumowanie

Niestety odzyskanie długu, czy po prostu ściąganie długów od nierzetelnych dłużników to trudny proces. Czasami wezwanie do zapłaty, czy negocjacje nie wystarczą i należy wytoczyć „cięższe działa”, np. takie jak windykacja należności, czy giełda długów i inne jak te, wspomniane w poradniku. 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*