Jakie podatki musi płacić początkujący przedsiębiorca?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Jakie podatki musi płacić początkujący przedsiębiorca?
Podatki

Każdy obywatel zobowiązany jest do płacenia podatków. Jakie podatki muszą być opłacane przez początkującego przedsiębiorcę? Od czego jest zależna ich wysokość?

Podatek dochodowy

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia podatku dochodowego. Wysokość podatku i termin płatności zależny jest od wyboru formy opodatkowania – najczęściej ma postać skali podatkowej. W zależności od dochodu przedsiębiorstwa zaliczka wynosi 17% lub 32%. Stawka określana jest zawsze przez progi dochodowe. Zmiana stawki z 17% na 32% dotyczy tylko nadwyżki dochodu po przekroczeniu progu podatkowego.

Inną formą rozliczenia podatku jest ryczałt. Podatek naliczany jest wyłącznie od przychodu – nie ma w nich objętych kosztów uzyskania przychodów. Ten sposób opodatkowania jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które nie ponoszą wysokich kosztów prowadzenia działalności. Ryczałt wymaga m.in. uzyskania obrotów poniżej 250 tys.euro.

Podatek liniowy jest wartością stałą – wynosi zawsze 19% niezależnie od wysokości dochodów firmy. Jest to najlepsze rozwiązanie dla firm mających duże zyski. Podatek liniowy uniemożliwia rozliczenie się z małżonkiem. Nie można korzystać również z ulg podatkowych. Od podatku można odliczyć tylko składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Ostatnim sposobem na opodatkowanie przedsiębiorstwa jest karta podatkowa. Wysokość podatku determinowana jest m.in. przez rozmiar działalności, liczbę zatrudnionych pracowników. Korzystając z karty podatkowej, nie można korzystać z ulg oraz rozliczać się z małżonkiem.

Podatek Vat

Podatek od towarów i usług, czyli tzw. wartość dodana do każdego produktu na etapie wytwarzania i dystrybucji produktu. Obecnie obowiązuje 5%, 8% i 23%. Preferencyjna stawka podatku 0% jest możliwa po spełnieniu określonych warunków.

Początkujący przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie z podatku VAT, jeśli roczny dochód nie przekracza 200 tys. złotych. Po przekroczeniu tego limitu podatnik od razu staje się podatnikiem VAT. Czynności wolne od podatku VAT są określone w ustawie o podatku VAT art. 43.

Podatek PCC

Obowiązuje przedsiębiorcę, jeśli podpisuje on umowę z podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej np. sprzedaż lub zakup nieruchomości. Rodzaj umowy determinuje wysokość podatku.

Podatek od nieruchomości

Ten rodzaj podatku przedsiębiorca musi uiścić, jeśli jest właścicielem nieruchomości, w której zarejestrowana jest działalność gospodarcza. Wysokość podatku zależna jest od organu władzy, który podejmuje co roku decyzje o wysokości tegoż podatku.

Zdjęcie główne: Nataliya Vaitkevich/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*