Umowa zlecenie i jej aspekty podatkowe

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Umowa zlecenie i jej aspekty podatkowe
Podatki

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Umowa zlecenie jest jednym z podstawowych rodzajów umów cywilnoprawnych wykorzystywanych w polskich firmach. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) i w rozumieniu art. 734 tego aktu prawnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Ustawodawca nie ma jednak wątpliwości, że pomimo cywilnego charakteru współpracy – należy zwrócić uwagę na obowiązki podatkowe związane z tym rodzajem umowy.

Podatek zlecenie podstawowe deklaracje – obowiązkowe dla płatnika podatków

W przypadku umów cywilnoprawnych obowiązki podatkowe najczęściej nałożone są na zleceniodawcę (czyli firmę), który musi obliczać podatki i odpowiednio je odprowadzać. Dwoma podstawowymi deklaracjami, które przekazuje do organów podatkowych (oraz w określonych przypadkach również zleceniobiorcy) są PIT-11 oraz PIT -4R.

Pierwszym z dokumentów jest informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, czyli formularz PIT 11, który od 2019 roku przekazywany jest wyłącznie elektronicznie. Deklarację tę przygotowują płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędący płatnikami: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Przygotowuje się ją w dwóch terminach: do urzędu skarbowego – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, natomiast dla podatnika – do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Deklaracja PIT 11 będzie dla podatnika głównym źródłem i podstawą do przygotowania jego indywidualnego PIT 2021.

Drugim formularzem bezpośrednio powiązanym z zagadnieniem umowy zlecenie jest PIT – 4R, również przekazywany wyłącznie elektronicznie, który stanowi deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT ten przygotowuje płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, w terminie podstawowym do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym.

PIT 2021 – obowiązki również dla podatników

Wielu podatników wychodzi z błędnego założenia, że skoro płatnik pilnuje podatków, firma, z którą współpracują przygotowuje deklaracje podatkowe, czy nawet odprowadza co miesiąc stosowne zaliczki na podatek dochodowy, to wszystkie obowiązki wobec organów skarbowych zostały spełnione. Niestety dla podatników nie jest to podejście prawidłowe. Ustawodawca zdecydował, że osoba współpracująca w ramach umowy zlecenia również powinna z organami skarbowymi odpowiednio się rozliczyć – poprzez przygotowanie indywidualnej deklaracji takiej jak na przykład PIT 2021.

Z największym prawdopodobieństwem dla takich osób służyć będzie deklaracja na druku PIT-37 lub deklaracja PIT – 36, które można złożyć w sposób tradycyjny (papierowo samodzielne w urzędzie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej) oraz elektronicznie (przez aplikację PIT online lub przy pomocy usługi Twój e-PIT). PIT za 2021 podatnicy będą przygotowywać po zakończonym roku podatkowym 2021, do końca kwietnia 2022 roku.

Fot.: materiały prasowe Klienta.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*