Konsekwencje podatkowe z niezgłoszonej darowizny

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Konsekwencje podatkowe z niezgłoszonej darowizny
PodatkiPrawo

Otrzymałeś darowiznę? Pamiętaj, że musisz powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy. W przeciwnym razie mogą Cię spotkać niemiłe konsekwencje finansowe!

Kwestie związane z umową darowizny określa art. 888 Kodeksu cywilnego oraz Ustawa o podatku od spadku i darowizn z 28 lipca 1983 roku. Z definicji darowizna jest umową, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania swoich dóbr na rzecz obdarowanego. Aby była ona wiążąca, obdarowany musi jeszcze wyrazić chęć nieodpłatnego przyjęcia majątku od darczyńcy. Bezpośredni wpływ na skutki podatkowe darowizny ma tylko stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym.

W jaki sposób sporządzić umowę darowizny?

Umowę darowizny można sporządzić u notariusza bądź samodzielnie. Dokument powinien zawsze zawierać elementy, takie jak:

 • pełne dane darczyńcy oraz osoby obdarowanej (imiona, nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego),
 • oznaczenie przedmiotu darowizny,
 • oświadczenie darczyńcy, iż przedmiot darowizny jest jego własnością, nie jest zastawem ani zabezpieczeniem,
 • oświadczenie o przyjęciu darowizny przez obdarowywanego,
 • określenie daty wykonania darowizny,
 • określenie strony ponoszącej opłaty notarialne darowizny (w przypadku umowy notarialnej),
 • postanowienia końcowe (m.in. liczba egzemplarzy),
 • podpisy stron.

Kiedy należy zapłacić podatek od darowizny?

Wysokość podatku od darowizny jest zależna tylko od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Dla celów podatkowych wydzielono trzy grupy podatkowe:

Do grupy pierwszej zaliczana jest najbliższa rodzina, czyli:

 • małżonek (nie dotyczy to małżonków po rozwodzie),
 • zstępni (m.in. syn, córka, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • pasierb,
 • ojczym,
 • macocha,
 • teściowie,
 • zięć,
 • synowa.

Do grupy drugiej zaliczana jest dalsza rodzina, czyli:

 • zstępni rodzeństwa (m.in. siostrzeniec, bratanica),
 • rodzeństwo rodziców,
 • zstępni małżonkowie pasierbów,
 • małżonkowie rodzeństwa (np. bratowa, szwagier),
 • małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. żona brata męża),
 • małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki).

Do trzeciej grupy zaliczane są wszystkie osoby, które nie zostały zaliczone do dwóch poprzednich grup, oraz osoby w żaden sposób niespokrewnione z darczyńcą.

Dla każdej z grup podatkowych został przewidziany inny limit wartości darowizny wolnej od podatku. Kwota darowizny odnosi się do pięciu ostatnich lat i jest liczona osobno za każdego darczyńcę. Jeśli w ciągu 5- letniego okresu nie została przekroczona, to nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego.

Jeśli kwota darowizny od darczyńcy z pierwszej grupy przekroczyła kwotę  9 637 zł w okresie ostatnich 5 lat, to fakt ten należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy w najbliższym urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. Darowizny dla osób z pierwszej grupy są w całości zwolnione z podatku i zgłoszenie do urzędu skarbowego ma jedynie charakter informacyjny. Jednak, gdy zapomnisz zgłosić otrzymanej darowizny w ciągu 6 miesięcy, musisz liczyć się z surowymi konsekwencjami.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia darowizny?

Niezgłoszenie darowizny urząd skarbowy traktuje jako oszustwo i nakłada na Ciebie najwyższą 20 proc. stawkę podatku. Karę od fiskusa otrzymasz, jeśli niezgłoszona darowizna zostanie wykryta podczas kontroli. Podatnik, który nie zgłosił darowizny powinien liczyć się również z odpowiedzialnością karnoskarbową, której wysokość jest zależna od stopnia narażenia budżetu państwa na stratę.

Jeśli otrzymałeś jakąkolwiek darowiznę w okresie ostatnich 5 lat, to należy zgłosić ten fakt do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania. W przeciwnym razie możesz otrzymać dotkliwą karę finansową.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*