Kredyt walutowy – czy jest opłacalny?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Kredyt walutowy – czy jest opłacalny?
Poradnik

Zgodnie z decyzją KNF kredyt walutowy udzielany jest w Polsce tylko tym osobom, które większość swoich dochodów uzyskują w obcej walucie. Kto może uzyskać kredyt w obcej walucie? Czy taki kredyt jest opłacalny?

Kredyt walutowy, czyli jaki?

Kredyt walutowy zwany inaczej dewizowym, jest to zobowiązanie udzielane w innej walucie niż ta, która obowiązuje w danym kraju. W Polsce kredyt walutowy udzielany jest w euro, dolarach, funtach szwajcarskich i dolarach amerykańskich. Jest niżej oprocentowany ze względu na niższe stopy procentowe obowiązujące w innych krajach.

Od 1 stycznia 2009 roku zgodnie z Uchwałą nr 391/2008, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie przyjęcia Rekomendacji S, banki mają obowiązek informowania klientów o wysokości spreadów walutowych oraz o ryzyku z tym związanym. Mają również obowiązek udostępniania klientom historycznych zestawień kursów.

Jakie są rodzaje kredytów walutowych?

W polskich bankach udzielanie kredytów w obcej walucie jest niezbyt popularne. Jest to spowodowane zmianami w przyznawaniu takich zobowiązań kredytowych. Kredyt walutowy można zaciągnąć tylko wtedy, gdy kredytobiorca uzyskuje większą część dochodów w obcej walucie.

Banki najczęściej udzielają tylko dwóch rodzajów kredytów walutowych:

  • hipoteczny,
  • gotówkowy.

Denominowany kredyt walutowy – co to jest?

W umowie kredytu walutowego denominowanego kwota kredytu podawana jest w innej walucie niż złoty. Natomiast kredyt wypłacany jest w złotówkach, po kursie waluty z dnia uruchomienia. Nigdy nie wiadomo, jaka kwota zostanie wypłacona, jest tylko określona kwota zadłużenia określona w złotówkach.

Indeksowany kredyt walutowy – co to jest?

W umowie kredytu walutowego indeksowanego kwota kredytu podawana jest w złotówkach. Środki wypłacane są w tzw. walucie indeksowej. W momencie wypłaty kredyt przeliczany jest na aktualny kurs. Nie wiadomo do końca, jaka będzie wysokość kredytu wyrażona w obcej walucie. Wysokość zadłużenia jest zależna od wysokości kursu w dniu wypłaty lub kursu w dniu wypłacania transz kredytu.

Kredyt walutowy – czy jest opłacalny?

Kredyt walutowy jest opłacalny, o ile osoba go zaciągająca ma większość swoich zarobków w obcej walucie.

Głównymi zaletami kredyty walutowego są:

  • niższe oprocentowanie w porównaniu z kredytem w złotówkach,
  • brak ryzyka walutowego, jeśli kredytobiorca zarabia w obcej walucie,
  • likwidacja spreadu dzięki spłacaniu rat bezpośrednio w obcej walucie.

Opłacalność kredytu walutowego jest zależna od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy.

W jaki sposób można uzyskać kredyt walutowy?

Zgodnie z Rekomendacją S wydaną przez KNF kredyty walutowe indeksowane i denominowane mogą być oferowane tylko klientom zarabiającym w obcej walucie. Zdaniem KNF jest to zapewnienie spłaty kredytu.

Jeśli kredytobiorca ma dochody w kilku obcych walutach, to bank do wyliczenia zdolności kredytowej powinien wziąć tę walutę, w której wysokość dochodów jest najwyższa.

Nie wszyscy kredytobiorcy zarabiający w obcej walucie mają równe szanse na otrzymanie kredytu walutowego. Mało jest banków, które oferują kredyt w innej walucie niż euro, dolar, funt, frank. Na pozytywną decyzję kredytową mogą liczyć tylko te osoby, które mają stabilną sytuację finansową i od wielu lat pracują za granicą.

Zdjęcie główne: RODNAE Productions/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*