Komu przysługuje Ulga na start?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Komu przysługuje Ulga na start?
Podatki

W Polsce początkujący przedsiębiorca może starać się o różnego rodzaju dofinansowania działalności, a także skorzystać z mniejszych składek ZUS. Ulga na start została wprowadzona w kwietniu 2018 roku w ustawie Prawo przedsiębiorców i daje możliwość zaoszczędzenia w pierwszym okresie rozwoju biznesu. Sprawdźmy więc, kto i na jakich warunkach może się o nią ubiegać.

ZUS na start – dla kogo?

Z ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne, czyli prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, lub wspólnicy spółek cywilnych. Choć w uproszczeniu mówi się o uldze dla nowych przedsiębiorców, w rzeczywistości mogą starać się o nią również osoby, które prowadziły już biznes, ale zawiesiły go lub zamknęły i od tego dnia minęło co najmniej 60 miesięcy. Oprócz tego beneficjenci Ulgi na start nie mogą wykonywać działalności na rzecz pracodawcy, u którego w ostatnim lub bieżącym roku pracowali na etacie.

Z Ulgi na start mogą skorzystać także rolnicy i domownicy, którzy otworzyli własną działalność gospodarczą. Warto jednak wiedzieć, że nie muszą płacić składek, jeśli spełniają następujące warunki:

  • podlegali ubezpieczeniu w KRUS bez przerw przez co najmniej 3 lata i w pełnym zakresie;
  • prowadzą gospodarstwo rolne, w którym również pracują;
  • obszar użytkowy gospodarstwa jest większy niż 1 ha przeliczeniowy;
  • nie są w stosunku służbowym;
  • nie mają ustalonego prawa do emerytury, renty lub innych świadczeń;
  • w ciągu 14 dni od otwarcia działalności złożyli do KRUS oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia;
  • podatek dochodowy za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności nie jest większy niż ustalona kwota graniczna.

Niespełnienie przynajmniej jednego wymogu oznacza, że osoba musi płacić składki i przysługuje jej ulga na zasadach ogólnych.

Zgłoszenie do ulgi

Aby skorzystać z Ulgi na start, przedsiębiorca musi w ciągu 7 dni od momentu założenia działalności zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego przez formularz ZUS ZZA. Najczęściej jednak taka możliwość pojawia się już przy rejestracji działalności w CEIDG. W formularzu należy podać kod tytułu ubezpieczenia. W przypadku osób bez ustalonego prawa do emerytury lub renty, a także bez orzeczenia o niepełnosprawności pełny kod wygląda tak: 05 40 00.

Co daje ulga?

Ulga na start zwalnia z obowiązku płacenia ubezpieczeń społecznych, czyli składek emerytalnych, wypadkowych i rentowych, przez okres 6 pełnych miesięcy od dnia założenia działalności. Obowiązkowe pozostaje opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego. Warto pamiętać, że słowo „pełnych” ma ogromne znaczenie w naliczaniu ulgi. Jeśli działalność zostanie założona pierwszego dnia miesiąca, to wlicza się on w okres działania Ulgi na start. Natomiast jeśli działalność rozpocznie się w innym dniu miesiąca (nawet w drugim), to okres 6 miesięcy należy liczyć od kolejnego miesiąca. W praktyce oznacza to, że z ulgi można korzystać przez prawie 7 miesięcy.

ZUS na start nie jest ulgą obowiązkową, to znaczy, że przedsiębiorca może z niej zrezygnować, jeśli złoży do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosowne oświadczenie. Jeśli jednak zrezygnuje, nie może ponownie ubiegać się o mniejsze składki w ramach tej samej ulgi.

Ulga na start, a co dalej?

Po upływie 6 miesięcy lub przy wcześniejszej rezygnacji z ulgi na start możesz przejść na dwuletnie składki preferencyjne. W tym celu musisz wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego formularzem ZUS ZWUA i zgłosić się do niego ponownie formularzem ZUS ZZA z nowym kodem.

Zdj. główne: Tim Gouw/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*