Na czym polega umowa równorzędna o pracę?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Na czym polega umowa równorzędna o pracę?
Praca

Polski Kodeks pracy nie wyklucza możliwości zatrudnienia na więcej niż jednej umowie o pracę. Przy tym druga lub kolejne umowy mogą być zawarte z tym samym albo innym pracodawcą. Jakie są warunki takiego zatrudnienia?

Umowa równorzędna – co to jest?

Formalnie o umowie równorzędnej mówimy w sytuacji, gdy:

  • pracownik pracuje u jednego pracodawcy jednocześnie na co najmniej dwóch umowach o pracę;
  • pracownik ma dwie (lub więcej) umowy o pracę z różnymi pracodawcami w tym samym czasie.

Teoretycznie umowa równorzędna dotyczy także umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło i umowa zlecenia), ale w ich przypadku pracownik nie ma prawa do urlopu czy nadgodzin, więc warunki zatrudnienia są bardziej przejrzyste.

Jeśli chodzi o równorzędne umowy o pracę, to w ramach każdej z nich osoba zatrudniona ma prawo do urlopów i świadczeń socjalnych, a także do nadgodzin. Warto wiedzieć, że pracownik przebywający na urlopie w jednej pracy nadal może pracować w drugiej. Natomiast w przypadku zwolnień lekarskich pracownik jest zobowiązany dostarczyć L4 do wszystkich miejsc pracy.

Dwie umowy u jednego pracodawcy

Sytuacja, kiedy osoba pracuje w dwóch różnych miejscach na dwóch umowach, jest raczej zrozumiała. Bardziej dziwić może umowa równorzędna z tym samym pracodawcą, kiedy można po prostu rozszerzyć zakres obowiązków w ramach aktualnej umowy. Jednak w niektórych przypadkach druga umowa to jedyna możliwość – szczególnie gdy pracownik zatrudniony na pełen etat na jednym stanowisku ma podjąć pracę o zupełnie odmiennym charakterze i w niepełnym wymiarze godzin.

Trzeba jednak pamiętać, że umowa równorzędna z tym samym pracodawcą nie powinna dotyczyć tego samego rodzaju pracy. Jest to praktyka, która budzi zastrzeżenia Państwowej Inspekcji Pracy i w świetle prawa wygląda jak próba obniżenia kosztów pracy lub obejścia przepisów dotyczących podwyższonych stawek za nadgodziny.

Ustalanie czasu pracy

Kodeks pracy mówi, że: „czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Ponadto pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku oraz w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego”.

W praktyce zapis ten dotyczy również umów równorzędnych, ale tylko tych zawartych z tym samym pracodawcą. W przypadku zatrudnienia u dwóch różnych pracodawców kwestie odpoczynku dobowego i tygodniowego są decyzją pracownika – nie ma przepisu, który zabraniałby osobie pracującej na kilku etatach pracować w czasie wolnym. Formalnie pracownik nie ma obowiązku informować przełożonych o tym, że pracuje na kilka etatów.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca w ramach każdej zawartej z pracownikiem umowy o pracę ma obowiązek:

  • zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  • zlecić mu wykonanie badań lekarskich;
  • przeszkolić go w zakresie BHP;
  • prowadzić rozliczenie czasu pracy oraz wynagrodzenia.

Od wszystkich umów są też odprowadzane składki ZUS.

Zdj. główne: Green Chameleon/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*