Pożyczka a kredyt – podobieństwa i różnice

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Pożyczka a kredyt – podobieństwa i różnice
Finanse

Wbrew powszechnej opinii pożyczka i kredyt, to dwa różne produkty finansowe. Czym się różnią? Sprawdzamy.  

Czym jest kredyt?

Kredyt jest umową, na mocy której kredytodawca przekazuje kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy, którą kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić w określonym w umowie terminie. Pieniądze oddawane są w comiesięcznych ratach. W umowie kredytowej jest określony cel kredytu.

Czym jest pożyczka?

Pożyczka jest transakcją finansową pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Najczęściej ma formę umowy, w której jest określona suma pożyczki oraz termin zwrotu. Pieniądze najczęściej oddawane są jednorazowo.

Jakie są podobieństwa między pożyczką a kredytem?

Kredyt i pożyczka są zawierane jako pisemna umowa, czyli mogą być zawarte tylko za obopólną zgodą. W każdej z tych form strona, która udziela kredytu lub pożyczki, może żądać wynagrodzenia za udostępnienie innej osobie środków. Wierzyciel może również żądać zabezpieczenia zadłużenia. Tym samym umowa pożyczki może być taka sama jak umowa kredytu.

Różnice między pożyczką a kredytem

Mimo tak wielu podobieństw te dwa produkty finansowe mają wiele różnic:

Inna podstawa prawna

Główną różnicą jest inna podstawa prawna. Pożyczka określona jest w kodeksie cywilnym art. 720-724. Natomiast kredyt jest określany w ustawie o prawie bankowym. Ustawodawca określił, kto może udzielać pożyczki i kredytu.

Kredyt może być udzielany tylko przez instytucje finansowe: banki i SKOK-i. Pożyczka może być udzielona zarówno przez osoby fizyczne, jak i instytucje finansowe. Obecnie pożyczek udzielają głównie firmy pozabankowe.

Przedmiotem umowy kredytowej są zawsze pieniądze, natomiast pożyczyć można również rzeczy, które są oznaczone co do gatunku np. pożyczając worek owsa, należy oddać worek owsa. Nie można oddać worka innego zboża.

Cel

W umowie kredytowej jest zawsze określony cel – reguluje to art. 69 ustawy o prawie bankowym. Dlatego w bankach oferowane są różne kredyty np. na remont, na zakup samochodu. Wyjątkiem jest kredyt odnawialny w koncie – nie trzeba podawać określonego celu. W przypadku umowy pożyczki, wierzyciel nie wymaga podawania określonego celu.

Zdolność kredytowa

Ważną różnicą jest to, że banki przyznają kredyt tylko osobom lub firmom, które mają zdolność kredytową. Pożyczkodawca nie ma obowiązku sprawdzania zdolności kredytowej, choć wiele firm pożyczkowych sprawdza zdolność kredytową osób ubiegających się o pożyczkę.  

Arcaion/pixabay.com

Bank lub SKOK ma prawo zweryfikować, czy pieniądze z kredytu zostały wydane zgodnie z celem podanym w umowie. Mogą też sprawdzić bieżącą zdolność kredytową. Jeśli w czasie spłacania kredytu pojawił się problem ze zdolnością kredytową, to bank może wypowiedzieć umowę i zażądać natychmiastowego zwrotu środków – art.74 ustawy o prawie bankowym. 

Dostępność

Aby otrzymać kredyt, trzeba mieć pozytywną historię w BIK. Natomiast pożyczkę w wielu firmach pozabankowych można zaciągnąć „od ręki”. Niestety pożyczka jest większym kosztem dla dłużnika – wysokość oprocentowania może wynosić nawet kilkaset procent w skali roku.

Wysokość kosztów

Kosztem kredytu są zawsze odsetki i prowizja – jest to określone ustawą o prawie bankowym. W praktyce można znaleźć promocje bankowe na zakup sprzętu na raty 0% lub karty kredytowe z okresem bezodsetkowym.

W Kodeksie Cywilnym (art. 720-724) nie ma żadnej informacji o kosztach. Dlatego wiele firm pożyczkowych oferuje pierwszą pożyczkę za 0 zł. Większość pożyczek pozabankowych jest bardzo wysoko oprocentowana – w skali roku nawet kilkaset procent.

Okres spłaty i maksymalna wysokość zadłużenia

Pożyczka udzielana jest na mniejsze kwoty z krótkim okresem spłaty. Kredyty z reguły udzielane są na większe kwoty z dłuższym okresem spłaty.

Formalności

Bardzo często do udzielenia pożyczki wystarczy tylko dowód osobisty. W przypadku kredytu banki bardzo często wymagają zaświadczenia o zarobkach lub wyciągu z konta potwierdzającego wysokość osiąganych dochodów.

Fot. główna: ArturLuczka/pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*