Sprawy karne a rola adwokata

Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis
Sprawy karne a rola adwokata
Prawo

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

W ciągu roku przeprowadzone jest około 6,5 ml zdarzeń policyjnych, co przekłada się średnio na 18000 interwencji dziennie. Dotyczą one przede wszystkim nietrzeźwych kierowców, kradzieży, narkotyków, rozbojów, wypadków drogowych i kolizji. Wszystkie wymienione dotyczą zakresu prawa karnego i w każdej istotna może być rola adwokata – osoby, która zna ten temat jak nikt inny. W przypadku lżejszych wykroczeń często oskarżony podejmuje się samodzielnej obrony, co nie zawsze jest korzystne. Nawet do tych mniej poważnych spraw warto zaangażować adwokata. To on jako jedyny może rozmawiać z oskarżonym na każdym etapie postępowania oraz dopilnuje praw zatrzymanego.

Podczas spraw karnych obecność adwokata w sądzie jest nieocenioną pomocą. Rola adwokata nie ogranicza się jedynie do reprezentowania interesów podejrzanego czy oskarżonego podczas procesu. W rzeczywistości należy na to spojrzeć nieco szerzej. O tym co to jest prawo karne, co się na niego składa i jaką rolę w nim odgrywa adwokat, dowiesz się z tego poradnika. Zapraszam do czytania!

wyjaśnienia w toku postępowania

Czego dotyczy prawo karne

Prawo karne w ogólnym znaczeniu to zbiór przepisów prawa, które dotyczą odpowiedzialności karnej za czyny zabronione. Prawo karne jasno definiuje i określa konsekwencje za ich popełnienie, charakteryzując się przede wszystkim sprawiedliwością – oznacza to, że każdy wobec prawa jest równy.

Źródła prawa karnego

Źródłem obowiązującego w Polsce prawa karnego są ustawy i kodeks postępowania karnego: Kodeks Karny, Kodeks Karny Wykonawczy i Kodeks Postępowania Karnego.

Dobry adwokat działający w tej dziedzinie prawa powinien doskonale znać przepisy prawa karnego i obowiązujące ustawy (np. o prawach autorskich czy przeciwdziałaniu narkomani).

dokumenty w postępowaniu karnym

Co warto wiedzieć o prawie karnym?

Poszukując informacji na temat prawa karnego, można natknąć się na popularne sformułowania jak sensu stricto i largo. Czym się różnią i czego dotyczą? Zaraz wszystko będzie wiadomo.

Prawo karne sensu stricto i largo

Wyjaśnienie tej kwestii należy zacząć od tego, że nie są to dwie odrębne dziedziny prawa, tylko jedna wynika z drugiej. Prawo karne sensu largo dzieli się na kryteria, wywodzące się z regulacji prawnej i pierwszym, głównym odłamem jest właśnie sensu stricto, czyli prawo karne materialne.

Prawo karne sensu largo dzieli się na:

  • Prawo karne sensu stricto – materialne – to nic innego jak zbiór czynów przestępczych, jakie można popełnić, jasno określony sposób ich karalności oraz rodzaj odpowiedzialności karnej.
  • Prawo karne procesowe – prawo karne formalne – to zbiór przepisów opisujących postępowanie w sprawach, których nie obejmuje prawo karne materialne, lub zostało przez nie zabronione. Dotyczy metodologii procesu karnego.
  • Prawo karne wykonawcze – katalog przepisów regulujących wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających.
Sprawiedliwość

Etapy sprawy karnej

Zasadniczo każde postępowanie karne przebiega według tej samej kolejności i według tego samego schematu. Dzieli się ono na kilka etapów – każdy z nich ma swoje odrębne prawa.

Etap I – postępowanie przygotowawcze

Pierwszym etapem postępowania karnego jest postępowanie przygotowawcze. Prowadzone jest ono przez organy ścigania – prokuraturę lub policję.

W postępowaniu przygotowawczym zbierane są dowody, które zostają zabezpieczone do dalszego postępowania. Na przykład dowodem może być protokół z przesłuchania świadka. Na tym etapie organy ścigania sporządzają protokoły z każdej wykonywanej czynności dowodowej oraz z opinii biegłych.

Według źródła prawa karnego postępowanie przygotowawcze może być prowadzone „w sprawie” lub przeciw osobie. Z postępowaniem w sprawie mamy do czynienia, wtedy gdy nie jest wskazana osoba odpowiedzialna za dane przestępstwo. Postępowanie przeciw osobie, ma miejsce gdy jest osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa.

Postępowanie w sprawie zostaje przekształcone w postępowanie przeciw osobie w momencie przedstawienia podejrzanemu zarzutów.

Etap II – postępowanie sądowe

Drugi etap obejmuje postępowanie sądowe. Na tym etapie sąd musi zapoznać się z dostarczonymi dowodami w sprawie, zanim orzeknie winę, czy popełnił zarzucane mu przestępstwo.

W postępowaniu sądowym świadkowie będą jeszcze raz przesłuchani przed sądem.

Po przedstawieniu wszystkich dowodów sąd wydaje wyrok.

Jak może pomóc adwokat?

Rola adwokata przy sprawach karnych to nie tylko obrona przed sądem, ale także pomoc i kluczowe działania w postępowaniu przygotowawczym, w momencie zbierania dowodów i przesłuchiwaniu świadków. Na tym etapie działania adwokata są stricte podporządkowane linii obrony ustalonej razem z zatrzymanym.

Adwokat pomoże między innymi w postępowaniach dotyczących:

  • spraw kryminalnych – m.in. rozboje, zbrodnie, dotyczące narkotyków,
  • spraw karnych gospodarczych – m.in. fałszerstwa, oszustwa sportowe, czy kredytowe,
  • przestępstwa skarbowe – m.in. wyłudzenia podatkowe, gry hazardowe, przestępstwa celne,
  • odroczeń wykonywania kary, przerwy w wykonywaniu kary,
  • wykroczeń – kolizje, kradzieże.

W postępowaniu karnym pomocny będzie adwokat Gdańsk, działający na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz poza Trójmiastem – szeroka wiedza z zakresu prawa karnego, jaką posiada adwokat, pozwala przygotować skuteczną linię obrony. 

Młotek sędziego

Dlaczego warto korzystać ze wsparcia adwokata w sprawach karnych?

Niezależnie od tego, jakiej rangi jest sprawa karna, wsparcie adwokata jest nieocenione. Nawet w najmniejszych postępowaniach adwokat zadba o interesy swojego klienta, dostarczając profesjonalnej pomocy prawnej.Już pierwsze wyjaśnieniach (bez adwokata), zaraz po zatrzymaniu lub podczas tymczasowego aresztowania, mogą wskazać kierunek działań prokuratury (decyzja o tymczasowym aresztowaniu). Ponadto, adwokat jako jedyny może widzieć się podejrzanym – nawet najbliższa rodzina nie ma takiego prawa. Warto swój los oddać w ręce doświadczonego specjalisty w dziedzinie prawa karnego i mieć pewność, że nad naszym losem czuwa rzetelna osoba. Dla adwokata, dokładne zbadanie sprawy będzie priorytetem i pomoże osiągnąć sukces.

Zdjęcia: materiał prasowy Klienta.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*