W jaki sposób odzyskać dług od dłużnika?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
W jaki sposób odzyskać dług od dłużnika?
BiznesFinanse

Problem z odzyskaniem długu może mieć zarówno firma, jak i osoba prywatna. Sprawdź, czym jest windykacja należności oraz w jaki sposób można wyegzekwować zapłatę zgodnie z prawem.

Pojęcie windykacji znane jest od czasów Cesarstwa Rzymskiego. Instytucja windykacji zajmowała się wtedy odzyskiwaniem bezprawnie zajętych dóbr. Współczesna windykacja długów to działania mające na celu odzyskanie własności przy pomocy określonych, dostępnych w danym kraju, środków prawnych.

Istota działań windykacyjnych

Windykacja długów jest postępowaniem w pełni legalnym, pod warunkiem, że prowadzi się ją zgodnie z przepisami. Jej celem jest zmotywowanie dłużnika do spłacenia długu. Wierzyciel może to zrobić na dwa sposoby:

 • w ramach windykacji miękkiej, czyli poprzez telefony, wysyłanie wiadomości oraz pism wzywających do zapłaty,
 • w ramach windykacji twardej, czyli poprzez wpisanie dłużnika do rejestru zadłużonych, postępowanie sądowe i komornicze.

Podstawy prawne windykacji długów

Firma windykacyjna nie musi mieć licencji, aby zajmować się odzyskiwaniem zadłużenia. W polskim prawie nie ma przepisów regulujących działalność takich firm. Długi są egzekwowane tylko na podstawie Kodeksu Cywilnego. Jest to między innymi art. 354 § 1 „Dłużnik powinien wykonywać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom życia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.” Z tego przepisu jednoznacznie wynika, iż wierzyciel ma prawo użyć wszelkich dostępnych prawnych środków do odzyskania swojej należności.

Zakres działań firm windykacyjnych jest bardzo szeroki, lecz te procedury w żaden sposób nie mogą naruszać przepisów prawa karnego. Dłużnik prywatny chroniony jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzecznika praw konsumentów.

Jakie są możliwości egzekwowania długu przez wierzyciela?

Dług można odzyskać na kilka różnych sposobów. Każdy z nich wiąże się z poniesieniem większych bądź mniejszych kosztów przez wierzyciela. Zawsze warto wypróbować więcej niż jeden sposób windykacji należności.

Windykacja polubowna – wierzyciel motywuje osobę zadłużoną do spłaty należności, jak również podjęcia negocjacji w sprawie zadłużenia; może mu zaoferować na przykład zmniejszenie wysokości raty lub wydłużenie okresu kredytowania. Ten rodzaj windykacji oparty jest wyłącznie na perswazji, tym samym prowadzony jest za pomocą:

 • prób kontaktu z dłużnikiem,
 • listownych wezwań do zapłaty,
 • informowania dłużnika o podjęciu kolejnych kroków przez wierzyciela,
 • negocjacji z dłużnikiem.

Windykacja sądowo-egzekucyjna – jej celem jest uzyskanie prawomocnego wyroku, dzięki któremu wierzyciel może zwrócić się do komornika z wnioskiem o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika. W tej metodzie stosowane są środki o charakterze prawnym:

 • wystosowanie przedprocesowego wezwania do zapłaty,
 • pozew,
 • tytuł egzekucyjny,
 • skierowanie sprawy do komornika.
 • Ten rodzaj windykacji przerywa bieg przedawnienia się zadłużenia.

Windykacja samodzielna – wierzyciel sam podejmuje działania pozwalające na odzyskanie długu. Ten rodzaj windykacji może być prowadzony w formie polubownej oraz sądowo-egzekucyjnej.

Zlecenie windykacji długów kancelarii – ten rodzaj uważany jest za najbardziej skuteczny, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami. Można przeprowadzić windykację na koszt dłużnika.

Koszt windykacji

Każdy sposób windykacji zadłużenia oznacza dla wierzyciela wydatki. Bardzo często odzyskanie długu to proces kosztowny. Nie można uniknąć kosztów związanych z:

 • kontaktem z dłużnikiem,
 • listownymi wezwaniami do zapłaty,
 • wynagrodzeniem firmy windykacyjnej bądź kancelarii,
 • opłatami za złożenie pozwu sądowego,
 • kosztami działania komornika.

Wierzyciel, powołując się na ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ma prawo żądać od dłużnika zwrotu kosztów windykacji. Zgodnie z tym wierzyciel już w dniu powstawania zaległości może zażądać od dłużnika kwoty 40 Euro, niezależnie od wysokości kosztów postępowania windykacyjnego.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*