W jakich przypadkach możesz złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
W jakich przypadkach możesz złożyć wniosek o świadczenie postojowe?
BiznesPrawo

W tarczy antykryzysowej została przewidziana pomoc w postaci świadczenia postojowego. Kto może skorzystać z takiego wsparcia?

Przedsiębiorcy, którzy z powodu pandemii COVID-19 odczuli straty finansowe, mogli skorzystać z: odroczenia terminu składek, rozłożenia składek na raty oraz umorzenia części należnych składek. Wszystkie te rozwiązania okazały się niewystarczające, dlatego rząd w ramach tarczy antykryzysowej wprowadził specjalne świadczenie postojowe.

Kto może skorzystać ze świadczenia postojowego?

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby, które:

 • prowadzą własną działalność gospodarczą,
 • wykonują pracę na podstawie umowy:
  • agencyjnej,
  • zlecenie,
  • o dzieło.

Świadczenie należy się tylko osobom mieszkającym w Polsce, które są obywatelami naszego kraju albo obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.

Warunki otrzymania świadczenia postojowego

Głównym warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest przestój w prowadzeniu działalności lub świadczonej pracy spowodowany pandemią COVID-19. Świadczenie to może uzyskać osoba, która „nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych” lub „posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, lecz podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (firmy)”.

Osoba prowadząca własną firmę może otrzymać pełną wysokość świadczenia postojowego, gdy:

 • nastąpił przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
 • firma rozpoczęła swoją działalność przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • nie zawiesiła swojej działalności z powodu pandemii, lecz przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy o minimum 15% od przychodu sprzed pandemii,
 • zawiesiła działalność firmy po 31 stycznia 2020 roku.

Osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej otrzyma świadczenie postojowe w pełnej wysokości, jeśli:

 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • wysokość przychodu z umowy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczy 300% średniego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał (dane z GUS),
 • wynagrodzenie z tytułu umowy wynosi nie mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia,
 • zamawiający lub zleceniodawca utracił część dochodów, lub miał przestój spowodowany COVID-19.

Wysokość świadczenia postojowego

Wysokość świadczenia postojowego wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 2080 zł. Świadczenie to, ze względu na swój socjalny charakter, nie jest oskładkowane i opodatkowane.   

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia z podatku od sprzedaży towarów i usług – otrzymują świadczenie postojowe w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia (ze względu na brak możliwości weryfikacji osiągniętego dochodu).

Osoby, którym należy się świadczenie postojowe, mogą taki wniosek złożyć trzykrotnie, jednak wypłata świadczenia jest możliwa tylko wtedy, gdy opisana we wniosku sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Wniosek o świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe jest wypłacane przez ZUS tylko na wniosek osoby zainteresowanej świadczeniem. Dotyczy to właścicieli firm oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Wniosek powinien zawsze zawierać:

 • dane osoby uprawnionej do świadczenia,
 • numer rachunku bankowego,
 • dane zleceniodawcy albo zamawiającego,
 • oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków do otrzymania świadczenia,
 • inne niezbędne informacje do uzyskania świadczenia.

Procedura składania wniosku powtarzana jest za każdym razem, gdy sytuacja materialna osoby uprawnionej do świadczenia nie uległa poprawie.

Od 24 czerwca 2020 wnioski o świadczenie postojowe przyjmowane są tylko elektronicznie przez PUE. Wypłata świadczenia następuje na wskazane we wniosku konto bankowe.

Weryfikacja przychodu przez ZUS

ZUS będzie weryfikował wysokość przychodu, która została podana we wniosku o świadczenie postojowe. W sytuacji, gdy świadczenie zostało wypłacone na podstawie fałszywego oświadczenia lub zostało wypłacone nieuprawnionej do tego osobie, ZUS ma prawo zażądać zwrotu świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami.

Świadczenie postojowe ma wesprzeć przedsiębiorców oraz osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych w czasie pandemii. Osoba starająca się o to świadczenie powinna pamiętać o podawaniu we wniosku prawdziwych informacji, ponieważ są one weryfikowane przez ZUS.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*