W jaki sposób uzyskać pozwolenie na budowę?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
W jaki sposób uzyskać pozwolenie na budowę?
NieruchomościPrawo

Pozwolenie na budowę jest decyzją wydawaną przez odpowiednie organy administracyjne, które zezwalają na rozpoczęcie robót budowlanych lub robót innych niż budowa obiektu.

Przed przystąpieniem do załatwiania niezbędnych dokumentów, pozwalających uzyskać pozwolenie na budowę, warto zorientować się, czy działka, na której ma stanąć dom, nie posiada żadnych wad prawnych. Ważne, aby sprawdzić na przykład, czy jest objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu i czy w granicy działki są media.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę

Ustalenie warunków zabudowy

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy działka znajduje się w planie przestrzennego zagospodarowania terenu. Aby to sprawdzić, należy zgłosić się do właściwego działce urzędu gminy, urzędu miasta lub starostwa. Jeśli dla danej działki istnieje plan zagospodarowania terenu, to nie trzeba określać warunków zabudowy.

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Gdy budynek będzie wpływał na środowisko, niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykaz inwestycji, które mogą w znaczący sposób oddziaływać na środowisko można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Gdy nie ma planu zagospodarowania terenu

W sytuacji, gdy dla danej działki nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to koniecznym warunkiem jest uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie danego terenu z produkcji gruntów rolnych. Wniosek składa się w starostwie lub w urzędzie miasta.

Mapa do celów projektowych

Geodeta musi wykonać mapę do celów projektowych w skali 1: 500. Jest ona niezbędna do wykonania projektu przez architekta. Zaleca się również wykonanie badań geotechnicznych.

Projekt budowlany

Wybór odpowiedniego projektu budynku jest bardzo ważny, ponieważ musi być on dostosowany do wymiarów działki, wytycznych określonych przez urząd miasta lub gminy oraz indywidualnych potrzeb inwestorów. Projekt musi zawierać:

 • część opisowa,
 • część architektoniczną,
 • opis instalacji,
 • charakterystykę energetyczną,
 • zgody na zmiany.

Projekt musi być wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz wymaganiami narzuconymi między innymi przez przepisy BHP czy przeciwpożarowe.

W przypadku gotowego projektu budynku, musi on zostać zaadaptowany przez architekta do istniejącej działki.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli budowa została rozpoczęta przed uzyskaniem zgody. Jest to tak zwana samowola budowlana, w przypadku której należy liczyć się z nakazem rozbiórki obiektu – chyba że możliwe jest doprowadzenie do jego legalizacji.

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w starostwie lub urzędzie miasta. Gotowy wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej urzędu. W wersji drukowanej dostępny jest w wydziale architektury i budownictwa urzędu miasta oraz starostwa. Wniosek o pozwolenie na budowę musi zawierać:

 • dane inwestora,
 • nazwę oraz rodzaj inwestycji,
 • załączniki:
  • projekt budowlany – w czterech egzemplarzach,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • warunki techniczne dostawy mediów.

Inwestor powinien wiedzieć, że w razie stwierdzenia błędów w dokumentacji – wniosek zostanie odrzucony, wydawana jest odmowna decyzja.

Budowę domu należy rozpocząć w ciągu trzech lat od wydania pozwolenia na budowę. W przeciwnym razie pozwolenie traci ważność.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*