Wakacje kredytowe już są. Kogo dotyczą? Jak złożyć wniosek?

Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Wakacje kredytowe już są. Kogo dotyczą? Jak złożyć wniosek?
Finanse

Od 29 lipca można składać wniosek o wakacje kredytowe. To program wsparcia zapowiadany jeszcze w I kw. br. Wakacje kredytowe mają na celu pomoc poprzez odsunięcie płatności rat, jednak nie są dostępne dla wszystkich. Sprawdź, co musisz wiedzieć o nowym programie dla kredytobiorców i w jaki sposób możesz złożyć wniosek!

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe polegają na odsunięcie w czasie spłaty rat zobowiązania. Były i są powszechnie oferowane przez banki, chociaż na różnych warunkach, które nie zawsze mogą satysfakcjonować kredytobiorców. Wprowadzenie przez ustawodawcę wakacji kredytowych stwarza zupełnie nowe możliwości dla osób, które potrzebują chwilowo poprawić stan swoich finansów. 

W najprostszym ujęciu wakacje kredytowe zapewniają zawieszenie spłaty rat kredytu. W przeciwieństwie do rozwiązań oferowanych przez banki obecnie czynność ta nie będzie pociągała za sobą dodatkowych opłat. Okres zawieszenia spłaty nie będzie wliczał się do okresu kredytowania, a za jego wydłużenie nie zostaną pobrane jakiekolwiek dodatkowe odsetki. 

Skorzystanie z wakacji kredytowych wywołuje automatyczną zmianę w harmonogramie spłat zobowiązania. Łączny okres kredytowania zostaje przedłużony o liczbę rat, które uległy zawieszeniu. Całkowicie można przesunąć do 8 rat, jednak w sposób określony zgodnie z ustawą. W 2022 roku można zawiesić do 4 rat (2 raty na każdy pozostały kwartał – trzeci i czwarty). W 2023 roku można zawiesić jedną ratę w jednym kwartale. Nowelizacja nie przewiduje kontynuacji takiego wsparcia w latach późniejszych. 

Kto może ubiegać się o wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe przeznaczone są dla osób fizycznych, które posiadają kredyt lub kredyty hipoteczne. Żaden inny rodzaj zadłużenia nie jest objęty wprowadzonymi przez ustawodawcę zmianami. Z wakacji można skorzystać tylko na jeden wybrany kredyt. To oznacza, że osoby, które posiadają kilka kredytów hipotecznych, zmuszone są do wyboru jednej raty, którą pragną zawiesić. 

Co więcej, nie każdy kredytobiorca hipoteczny może zaliczać się do grupy osób uprzywilejowanych. Zgodnie z obowiązującą nowelizacją zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przysługuje jedynie konsumentowi, który zawarł umowę kredytu hipotecznego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 

Z wakacji kredytowych nie skorzystają również przedsiębiorcy i osoby prawne. Aspektem dyskusyjnym jest jednak zakup nieruchomości na kredyt przez przedsiębiorcę, dla którego jednocześnie nieruchomość stanowi zarówno siedzibę działalności gospodarczej, jak i główne miejsce zaspokajania potrzeb mieszkalnych. 

Kontrowersje związane z wakacjami kredytowymi

Wykładnia nowelizacji pozostawia wiele miejsc na interpretacje. To właśnie dlatego już od pierwszych dni funkcjonowania programu, a więc od 29 lipca, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów napływają skargi. 

Trudno szukać jednoznacznej definicji kategorii zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w sytuacji, kiedy kryterium oceny nie jest stan meldunkowy. Osoby, które zawarły umowę kredytu w celu osiągania przychodów poprzez wynajem, mogą mieć utrudnione możliwości skorzystania z wakacji kredytowych. Z drugiej strony, jak radzą już specjaliści, za kluczowe należy uznać przesłanki występujące w chwili podpisywania umowy kredytu. Mogą być one zupełnie różne. Osoba, która obecnie wynajmuje dane mieszkanie, mogła dokonać jego zakupu na kredyt z myślą o zapewnieniu sobie potrzeb mieszkaniowych. 

Pomoc dla kredytobiorców hipotecznych a reakcja banków

Bardzo szybko pojawiły się sprzeczne sygnały związane z procedurą udzielania wakacji kredytowych. W przeciągu pierwszych 3 dni do UOKIK wpłynęło ponad 150 skarg. Najczęściej dotyczą aspektów technicznych i procedur, w tym potencjalnych utrudnień związanych z przyznaniem wakacji kredytowych. Oprócz tego wskazywaną w mediach czynnością realizowaną przez banki jest informowanie o spadku przyszłej zdolności kredytowej. W zamierzeniu nowelizacja miała zapewnić bieżącą pomoc w spłacie należności bez dodatkowego obciążania wnioskujących utratą zdolności kredytowej. 

Na innych polach również widoczne są zmiany wywołane przez wakacje kredytowe. Doskonałym przykładem jest zanik możliwości wsparcia przy spłacie pozostałych rodzajów kredytów – przede wszystkim konsumenckich. Osoby, które zdecydowały się na wzięcie kredytu konsumenckiego i pragną skorzystać z wakacji oferowanych przez bank, zrestrukturyzować zadłużenie lub szukać innego środka pomocowego, bardzo często nie znajdują żadnego wsparcia. Spekuluje się, że wydłużony czas obsługi kredytu poprzez wakacje kredytowe może też przyczyniać się do wzrostu opłat za różne świadczenia bankowe dla innych klientów, w tym m.in. koszty prowadzenia rachunków osobistych. 

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe musi być ogólnodostępny. Dotychczas banki rozpoczęły udostępnianie go na platformach bankowości elektronicznej. Dokładny sposób złożenia wniosku zależy jednak od banku i platformy. Najczęściej wniosek można znaleźć w opcjach związanych z dyspozycjami oraz zarządzaniem posiadanymi zobowiązaniami. Wypełnienie wniosku o przyznanie wakacji kredytowych wiąże się z koniecznością wybrania liczby rat i okresów, kiedy płatności mają być zawieszone. Przed wypełnieniem wniosku warto dokładnie zastanowić się, jakiego rodzaju wsparcie okaże się najlepsze w danej sytuacji. Pamiętać trzeba przy tym o wspomnianym wcześniej limicie całkowitej liczby rat (8) i ich przełożeniu na poszczególne kwartały 2022 i 2023 roku.

Zdj. główne: Datingscout/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*