O co trzeba zadbać przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
O co trzeba zadbać przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego
Finanse

Jeśli chcesz kupić swoje wymarzone mieszkanie na kredyt, to musisz się do tego solidnie przygotować. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na pozytywną decyzję kredytową.

Kredyt hipoteczny- długoterminowe zobowiązanie

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym zobowiązaniem, które obciąża kredytobiorcę comiesięcznymi ratami. Kredyt udzielany jest na minimum 20 lat, a maksymalnie na 30 lat. Bank bardzo skrupulatnie sprawdza klienta przed udzieleniem mu kredytu hipotecznego, ponieważ musi mieć pewność, że klient będzie spłacał swoje zobowiązanie na czas.

Kredytobiorca może sam przygotować się do wzięcia kredytu hipotecznego przez zgromadzenie niezbędnych dokumentów oraz sprawdzenie swojej historii w BIK.

Co bierze pod uwagę bank przy udzielaniu kredytu?

Bank przy udzielaniu kredytu hipotecznego bierze pod uwagę czynniki takie jak: ocena klienta w BIK, scoring kredytowy – wiarygodność kredytową klienta, ocenę zdolności kredytowej, listę wymaganych dokumentów oraz cel, który ma być sfinansowany kredytem hipotecznym.

Ocena kredytobiorcy w BIK

Na żądanie banku BIK udostępnia historię kredytową klienta. Każdy pozytywny wpis podnosi scoring klienta, dzięki temu taka osoba ma większą szansę na otrzymanie kredytu. Negatywne wpisy mogą spowodować odrzucenie wniosku o kredyt hipoteczny. Każdy może sprawdzić swoją historię w BIK. Wystarczy tylko założyć konto w internetowym serwisie BIK-u i uiścić opłatę 39 złotych za jednorazowy raport. Jeśli w historii znalazły się negatywne wpisy, to należy je poprawić. W przypadku nieterminowych spłat pożyczek należy poczekać 5 lat, aby taki wpis został anulowany.

Zdolność kredytowa 

Oprócz dobrej historii w BIK, kredytobiorca musi mieć również wysoką zdolność kredytową, czyli zdolność do terminowego spłacania zobowiązań. Bank, szacując zdolność potencjalnego kredytobiorcy, bierze pod uwagę:

 • okres spłaty zobowiązania;
 • wysokość oprocentowania kredytu,
 • typ rat – czy są ze stałym czy zmiennym oprocentowaniem,
 • limity na kartach kredytowych,
 • limit debetowy na koncie,
 • raty zobowiązań posiadanych przez kredytobiorcę,
 • miesięczny dochód klienta lub gospodarstwa domowego,
 • liczbę osób w gospodarstwie,
 • wysokość ponoszonych comiesięcznych opłat np. media, telefon.

Oprócz dochodów i kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę, bardzo ważna jest również jego płeć, wiek, zawód i forma zatrudnienia.

Na jaki cel można zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny można zaciągnąć na budowę domu, zakup nieruchomości z rynku wtórnego lub pierwotnego. Nietypowe przeznaczenia kredytu hipotecznego muszą być zawsze skonsultowane z bankiem.

Niezbędne dokumenty do otrzymania kredytu hipotecznego 

Złożenie wniosku jest podstawą do ubiegania się o kredyt hipoteczny. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku kredytowego, mogą minimalnie różnić się między bankami. Niezbędnymi dokumentami są:

 • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport;
 • dokument poświadczający wysokość dochodów – np. wyciąg z konta, zaświadczenie o wysokości dochodów od pracodawcy, PIT z poprzedniego roku rozliczeniowego;
 • dokumenty dotyczący zabezpieczania nieruchomości, czyli np. wycena rzeczoznawcy, nr księgi wieczystej.

Rozpatrzenie wniosku następuje dopiero, gdy jest on kompletny. Jeśli bank ma jakiekolwiek wątpliwości, to wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów. Składając wniosek o kredyt hipoteczny, należy pamiętać o ważności zaświadczeń.

W jaki sposób można zwiększyć szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego?

Osoba, która chce zaciągnąć kredyt hipoteczny, powinna poprawić swoją zdolność kredytową m.in. przez zwiększenie wysokości comiesięcznych zarobków, spłacenie swoich zobowiązań np. kart kredytowych, kredytów.

Oprócz zwiększenia zdolności kredytowej kredytobiorca powinien mieć wkład własny. Obecnie KNF zaleca 20% wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Im większy jest wkład własny klienta, tym większa szansa na otrzymanie kredytu hipotecznego.

Fot. Tierra Mallorca/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*