Zatrzymanie prawa jazdy — na czym polega, co zrobić?

Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis
Zatrzymanie prawa jazdy — na czym polega, co zrobić?
Prawo

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Bezpieczeństwo na drodze zależy od wszystkich uczestników ruchu drogowego, nieważne, czy prowadzimy samochód, czy poruszamy się pieszo. Jednak, niestety, to kierowcy bardzo często zapominają o obowiązujących zasadach, narażając w ten sposób siebie oraz innych, a to skutkuje poważnymi konsekwencjami.

Polskie prawo bardzo surowo karze kierowców za wykroczenia i przestępstwa. Naruszenie przepisów ruchu drogowego grozi mandatem lub zatrzymaniem prawa jazdy. Odzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdu po tym, jak zostały cofnięte, jest kłopotliwe, dlatego pomoc adwokata może okazać się niezbędna w tej sytuacji.

Za co możemy stracić prawo jazdy?

Najczęstszym powodem zatrzymania prawa jazdy jest przekroczenie prędkości. Jednak lista wykroczeń i przestępstw mogących doprowadzić do utraty uprawnień jest znacznie dłuższa.

Regulacją prawną, na którą policjant powołuje się podczas kontroli, jest artykuł 135. Prawa o ruchu drogowym, który mówi, że policjant może odebrać prawo jazdy w poniższych sytuacjach:

 • W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż kierujący jest w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem innego środka działającego podobnie do alkoholu.
 • Gdy minął termin ważności prawa jazdy.
 • Gdy prawo jazdy jest zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych.
 • Kiedy kierujący przekroczył liczbę 24 punktów karnych lub 20 punktów karnych w okresie jednego roku od wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
 • W sytuacji, gdy kierujący nie posiada właściwego dokumentu o założonej blokadzie alkoholowej lub gdy pojazd nie jest wyposażony w blokadę alkoholową.
 • Gdy kierujący w okresie próbnym (2 lata) popełnił trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
 • Za przekroczenie prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym.
 • Kiedy pojazdem jedzie więcej osób, niż jest to określone w dowodzie rejestracyjnym.

​​

 jazda samochodem
Fot.: JESHOOTS.com/pexels.com

Zatrzymane prawo jazdy — na jak długo?

Policjant może zatrzymać prawo jazdy na okres 3 miesięcy — jest to minimum i trzeba mieć na uwadze, że tak naprawdę wszystko zależy od wykroczenia oraz dobrej woli policjanta.

Sytuacja ma się zgoła inaczej w przypadku kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu, a co gorsza, w stanie nietrzeźwości. Prowadzenie pojazdu przez osobę, u której stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,2-0,5 promila grozi zatrzymaniem prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast, jeśli stężenie alkoholu we krwi wynosi więcej niż 0,5 promila, kierowca może stracić prawo jazdy na okres od 1 roku do nawet 15 lat.

Kierującemu, który spowodował wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia, prawo jazdy odbierane jest na okres 3 lat. Jeśli dodatkowo był on pod wpływem alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, dostaje dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy

Policjant zatrzymał prawo jazdy… i co dalej? Czy muszę dzwonić po kogoś, aby odwiózł mnie do domu? Niekoniecznie. Prawo w naszym kraju jest przygotowane na tę okoliczność i w zależności od rodzaju popełnionego wykroczenia, policjant wydaje kierowcy pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy. Dokument ten uprawnia do prowadzenia pojazdów na okres od 24 h do 7 dni.

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy — procedura

Po zatrzymaniu prawa jazdy, jeśli nie zgadzamy się z decyzją policjanta, możemy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Warto tutaj wspomnieć, że zatrzymane przez policję prawo jazdy przekazywane jest do odpowiedniego starosty i to za jego pośrednictwem składamy stosowne pismo.

Kierowca ma prawo zakwestionować decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy i osobiście bądź listownie złożyć pisemne odwołanie w okresie 14 dni od odbioru decyzji. Po otrzymaniu pisma, starosta ma 7 dni na przekazanie go do SKO. Kolegium może pozytywnie rozpatrzeć zażalenie, wówczas prawo jazdy zostanie natychmiast zwrócone.

Jeśli SKO stwierdzi, że odwołanie jest niezasadne, sprawę kieruje do sądu administracyjnego. Postępowanie na tym etapie staje się bardziej złożone i choć pełnomocnictwo nie jest wymagane, warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy adwokata. Profesjonalne wsparcie pomoże w odpowiedniej argumentacji oraz zaoszczędzi nerwów związanych z zawiłościami prawnymi.

Jak prawidłowo napisać odwołanie?

Odwołanie od decyzji o odebraniu prawa jazdy jest oficjalnym pismem administracyjnym i powinno spełniać pewne wymagania, aby zostało wzięte pod uwagę.

 • Należy oznaczyć odwołującego się — w tym przypadku kierowcę — oraz organ, do którego składamy pismo, czyli odpowiednie dla danego terytorium Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
 • Następnie trzeba podać: numer decyzji, datę wydania decyzji, organ wydający oraz datę odebrania decyzji przez odwołującego się.
 • Choć nie jest to obowiązek, warto napisać uzasadnienie, które udowodni, że zatrzymanie prawa jazdy było bezpodstawne. Jeśli kierowca może powołać się na zeznania świadków, również warto o tym wspomnieć.
 • Odwołanie musi być oczywiście podpisane przez odwołującego się.

Musisz jednak pamiętać, że jeśli nie masz żadnych argumentów popartych dowodami, odwołanie może okazać się nieskuteczne.

Podsumowanie

Wbrew pozorom, wcale nietrudno o utratę prawa jazdy — wystarczy przekroczyć dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym i możemy pożegnać się z jazdą na co najmniej 3 miesiące. Oczywiście decyzja zależy od policjanta, więc popełnione wykroczenie może skutkować jedynie pouczeniem lub niewysokim mandatem. Jednak zdarzają się sytuacje niewybaczalne, kiedy na nic się zdają nasze próby załagodzenia sytuacji i policjant pozostaje niewzruszony. 

Niewątpliwie zatrzymanie prawa jazdy jest gorzkim przeżyciem, jednak jeśli w naszej ocenie decyzja była bezpodstawna, mamy jeszcze szansę na odzyskanie uprawnień! Dysponując dowodami lub zeznaniem świadka potwierdzającym błędną ocenę sytuacji przez funkcjonariusza dokonującego zatrzymania, możemy napisać odwołanie od decyzji dotyczącej zatrzymania prawa jazdy. Przy dobrej argumentacji jest szansa, że prawo jazdy zostanie nam zwrócone. 

Zdjęcie główne: Kindel Media/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*