Co jest brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Co jest brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej?
Poradnik

W dziedzinie finansów istnieje kilka ważnych pojęć, a jednym z nich jest „zdolność kredytowa”. Wpływa na nią kilka czynników, które bank weryfikuje przy rozpatrywaniu wniosku o kredyt. Jeżeli firma lub osoba fizyczna nie spełnia wymagań, nie otrzyma pożyczki. Pojawia się jednak pytanie – co dokładnie podlega ocenie i świadczy o naszej zdolności kredytowej lub jej braku? Sprawdźmy!

Zdolność kredytowa – co to jest?

Zdolność kredytowa to potencjał kredytobiorcy do bezproblemowej spłaty kredytu w przypadku jego otrzymania. Podczas analizy wniosku obowiązkowe jest sprawdzenie dochodów i wydatków wnioskodawcy, aby dowiedzieć się, czy będzie miał wolny kapitał na spłatę rat kredytu, jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Dochody

Dochód osoby fizycznej brany pod uwagę przy ocenie poziomu zdolności kredytowej obejmuje:

 • wynagrodzenie służbowe, potwierdzone zaświadczeniem o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • dodatkowe źródła dochodów w postaci stypendiów, emerytur, zasiłków;
 • dodatkowy dochód z pracy w niepełnym wymiarze godzin;
 • zysk z akcji, różnego rodzaju inwestycji, lokat.

Wszystko zależy od polityki samego banku i programu kredytowego. Na przykład, jeśli jest to pilna pożyczka bez zaświadczeń (tzw. chwilówka), wówczas informacje o dochodach są brane pod uwagę na podstawie słownego potwierdzenia potencjalnego kredytobiorcy i nie są udokumentowane.

Jeśli mówimy o dużej i poważnej pożyczce, wszystkie deklarowane źródła muszą być potwierdzone zaświadczeniami, wyciągami, umowami. Tylko w tym przypadku będą one brane pod uwagę przy ocenie poziomu zdolności kredytowej.

Wydatki

Wydatki osoby fizycznej, które bank uwzględnia przy rozpatrywaniu wniosku:

 • istniejące zobowiązania kredytowe, miesięczne wydatki na pokrycie długów;
 • obecność innych zobowiązań dłużnych;
 • miesięczne koszty utrzymania;
 • wydatki na osoby pozostające na utrzymaniu kredytobiorcy (im więcej osób, tym niższa zdolność kredytowa);
 • jeśli kredytobiorca jest żonaty, bank sprawdza także dochody małżonki;
 • inne obowiązkowe regularne wydatki.

Pozostałe kryteria

Oprócz dochodów i wydatków potencjalnego kredytobiorcy na jego zdolność kredytową wpływ mają także takie czynniki jak:

 • historia kredytowa;
 • wysokość wkładu własnego;
 • wiek kredytobiorcy;
 • wielkość gospodarstwa domowego.

Znaczenie ma także rodzaj umowy, na podstawie której pracuje wnioskodawca.

Na co wpływa zdolność kredytowa?

To ważny wskaźnik, który wpływa na kluczowe elementy przyszłej umowy kredytowej. Zdolność kredytowa osoby fizycznej jest czynnikiem, który determinuje następujące punkty:

 • akceptację wniosku lub jego odrzucenie – oczywiste jest, że jeśli klientowi zostaje bardzo mało pieniędzy na spłatę rat, zostanie odrzucony;
 • wysokość oprocentowania – im wyższy poziom zdolności kredytowej, tym niższa stawka, ponieważ bank ponosi mniejsze ryzyko;
 • kwotę pożyczki – wyższa zdolność kredytowa to szansa na większą pożyczkę.

Wypełniając wniosek o pożyczkę, klient zawsze wskazuje żądaną kwotę i termin jej spłaty. Bank opiera się na tych danych, ale ostateczne parametry określa po ocenie wnioskodawcy. Może więc zaproponować mniejszą kwotę i/lub inny okres spłaty kredytu.

Negatywnie na ocenę wpływają m.in. zadłużenia, zobowiązania w obcej walucie, zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej czy limit debetowy na koncie. Warto jednak pamiętać, że ostateczna lista czynników branych pod uwagę zależy od indywidualnej polityki banku – każdy z nich może też w innym stopniu uwzględniać konkretne kwestie.

Zdjęcie główne: pexels.com/Mikhail Nilov

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*