Co można zrobić, aby odzyskać należność od nierzetelnego kontrahenta?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Co można zrobić, aby odzyskać należność od nierzetelnego kontrahenta?
Biznes

Nieuczciwi kontrahenci to prawdziwa zmora każdego przedsiębiorcy. Według badań, jakie przeprowadziło Keralla Research, aż 71% przedsiębiorstw nie otrzymuje na czas zapłaty od kontrahentów. Na szczęście istnieje możliwość szybkiego odzyskania całej należności.

W pierwszej kolejności o należność warto ubiegać się z pomocą wezwania do zapłaty. Takie pismo można wysłać za pomocą maila, ale można też telefonicznie skontaktować się z dłużnikiem. Jeśli zdecydujesz się na monit i wysłanie go mailem lub listem poleconym, należy ująć w nim wszystkie dane. Jakie są to dane i z jakich innych narzędzi windykacyjnych możesz skorzystać?

Wezwanie do zapłaty

W piśmie muszą znaleźć się dane zarówno wierzyciela, a więc twoje, jak i dłużnika, czyli nieuczciwego kontrahenta. Musisz również podać w nim wysokość roszczenia (wartość nieopłaconej transakcji).

Do sporządzenia monitu potrzebna jest podstawa prawna. Chodzi o dokument, czyli najczęściej fakturę, na której widnieje kwota do zapłaty oraz data wystawienia dokumentu. W monicie trzeba wskazać numer faktury – jej kopię lub skan można też dołączyć do wiadomości do kontrahenta. Należy również opisać sposób zapłaty i termin, w którym środki mają znaleźć się na koncie.

W monicie dobrze jest napisać również o konsekwencjach prawnych, związanych z brakiem zapłaty w wyznaczonym terminie. Według prawa jako wierzyciel możesz ustalić odsetki karne, które będą naliczane za każdy dzień opóźnienia płatności. Pamiętaj, że jeśli dłużnik będzie nadal zwlekał z zapłatą za fakturę, masz prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego albo windykacyjnego.

Odzyskiwanie długów z pomocą firmy windykacyjnej

Jeśli monity wysyłane do dłużnika nie dają żadnych rezultatów, możesz zgłosić się po pomoc do firmy windykacyjnej. Wówczas podpiszesz z nią umowę, w której podasz dane dłużnika oraz kwotę, jaką chcesz od niego uzyskać. W ten sposób dług zostanie przeniesiony na firmę windykacyjną, i to jej zadaniem będzie ściągnąć należność.

Za wyegzekwowanie należności firmy windykacyjne mogą rościć sobie prawa do części odzyskanych pieniędzy – zapis na ten temat powinien znaleźć się w podpisywanej umowie. Niektóre firmy wykupują również długi, co także pozwala odzyskać należne pieniądze.

Odzyskiwanie należności – pozew sądowy

Ostateczną droga do odzyskania należności jest pozew sądowy. Formularz pozwu jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym”.

Pozew musi zawierać takie informacje, jak dane wierzyciela oraz dłużnika, czyli powoda i pozwanego. Należy również określić, jaka jest wartość sporu oraz jakie odsetki karne chce się uzyskać. Do wniosków dowodowych dołącza się fakturę za zrealizowaną usługę lub sprzedany towar, ewentualnie umową zawartą z kontrahentem. W pozwie można żądać także zwrotu poniesionych kosztów sądowych. Zostaną one zwrócone, jeśli wygrasz sprawę sądową. Wtedy wierzyciel otrzyma sądowy wyrok, który zobliguje go do spłacenia należności, wraz z odsetkami karnymi, oraz do zwrotu kosztów sądowych.

W pozwie warto opisać wszystkie wcześniejsze kroki, podjęte w celu odzyskania długu. Wtedy sąd będzie wiedział, że pozew jest zasadny. Jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo go skonstruować, skorzystaj ze wsparcia prawnika. W przypadku korzystnego wyroku dłużnik otrzyma nieprzekraczalny termin na spłatę zobowiązania oraz na opłacenie kosztów sądowych. Wyrok sądu staje się prawomocny najczęściej w ciągu 7 do 10 dni, licząc od daty rozprawy sądowej. W pozwie można również umieścić informację o możliwości polubownego załatwienia sprawy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*