Czym są pracownicze plany kapitałowe i czy warto z nich korzystać?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Czym są pracownicze plany kapitałowe i czy warto z nich korzystać?
Finanse

Pracownicze plany kapitałowe, czyli nowy pomysł rządu na zapewnienie osobom pracującym w Polsce godnej emerytury. Czym są pracownicze plany kapitałowe? Czy warto z nich korzystać?

Przerażające prognozy GUS

GUS alarmuje, że jeśli przyrost naturalny nie ulegnie poprawie, to w 2050 roku na 1 osobę pracującą będzie przypadać aż 5 emerytów. Do tej pory system emerytalny opierał się na zastępowalności pokoleń – na obecne świadczenia emerytów składają się obecnie pracujący. Aktualnie statystyczna Polka rodzi 1,48 dziecka. Aby była możliwość zastępowalności pokoleń, to jedna Polka powinna urodzić 2,1 dziecka. Dlatego też osoby pracujące powinny zadbać o swoją emeryturę, pomocne mają w tym być Pracownicze Plany Kapitałowe.

Pomoc państwa, czyli czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są sposobem na długoterminowe oszczędzanie, które będzie formą zabezpieczenia na emeryturze. Można przystąpić do niego tylko wtedy, gdy jest się zatrudnionym i podlega się obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, są to osoby:

 • prowadzące własną działalność gospodarczą;
 • zatrudnione na podstawie:
 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenie;
 • pobierające zasiłki i świadczenia;
 • przebywające na urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

Zasady przystępowania do PPK reguluje ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Działanie PPK 

Pracodawca wybiera instytucję finansową (pracownik nie ma prawa wyboru), w której zostaną utworzone rachunki dla pracowników. Obecnie firmy mogą wybierać w instytucjach:

 • Allianz PPK,
 • AXA PPK,
 • Compensa PPK,
 • Esaliens PPK,
 • Nationale Nederlanden PPK,
 • PKO TFI PPK,
 • Pocztylion Arka PPK,
 • PZU PPK,
 • Santander TFI PPK,
 • Skarbiec PPK,
 • WARTA PPK.

Jeśli pracownik zdecyduje się na przystąpienie do PPK, to z jego wynagrodzenia brutto zostanie przelany określony procent na jego konto w PPK. Pracownik będzie mógł wypłacić środki z PPK, gdy ukończy 60 lat.

Środki zgromadzone na koncie w PPK mogą zostać wypłacone wcześniej (przed 45. rokiem życia), jeśli miałyby pokryć wkład własny w kredycie hipotecznym. Środki mogą również zostać wypłacone w sytuacji poważnej choroby małżonka lub dziecka.

Fundusze zgromadzone na PPK podlegają dziedziczeniu, czyli w razie śmierci pracownika fundusze otrzymują jego bliscy.

Zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych

Comiesięczne składki na PPK pochodzą z trzech źródeł, czyli:

 • pracownik może odkładać ze swojej pensji brutto 2-4%. Osoby zarabiają minimalną krajową. Mogą płacić 1,5% swojej pensji brutto;
 • pracodawca -dokłada kolejne 2-4% wysokości brutto pensji pracownika;
 • państwo – za przystąpienie do programu daje pracownikowi jednorazowo 250 zł, a później 240 zł rocznie.

Czy warto korzystać z PPK? 

Zanim pracownik zdecyduje się przystąpić do PPK, to powinien to przekalkulować, czy jest to dla niego opłacalne.

Przykład:

Jeśli pracownik, przystępując do PPK ma 30 lat i zarabia aktualnie 4 tys. brutto i zarówno pracodawca, jak i pracownik odkładają na PPK po 2%, to do ukończenia 60. roku życia pracownik uzbiera 64 800 zł. Tym samym do emerytury wypłacanej przez ZUS będzie dodatkowo 540 zł.

Zalety PPK

 • oszczędności na emeryturę odkładają się same;
 • można otrzymać dopłaty od pracodawcy i państwa;
 • w każdej chwili można zrezygnować z PPK;
 • można zyskać zabezpieczenie finansowe, które można wykorzystać jako np. wkład własny do kredytu hipotecznego;
 • niskie koszty – wysokość aktywów PPK nie może przekroczyć 0,6 % pensji netto.

Wady PPK

 • kalkulator PPK, to tylko prognozowane zyski, bo nie jest wiadoma stopa zwrotu inwestycji;
 • PPK jest programem rządowym, dlatego państwo może rościć sobie prawo do kapitału;
 • poprzez wpłaty obniża się wysokość pensji netto.

Czy PPK jest obowiązkowe?

Przystąpienie do PPK nie jest obowiązkowe, lecz pracodawca z automatu zapisuje do nich swojego pracownika. Jeśli pracownik nie chce zostać zapisany, to musi złożyć u swojego pracodawcy pisemną rezygnację. Taką rezygnację należy odnawiać co cztery lata.

Fot. Oleg Magni, www.pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*