Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną?
Finanse

Podatnik rozliczający się z podatku dochodowego lub gdy jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć ulgę rehabilitacyjną, jeśli jest osobą niepełnosprawną lub ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. 

Czym jest ulga rehabilitacyjna? Kto może z niej skorzystać? Jakie wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Czym jest ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna to możliwość odliczenia od podatku dochodowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wydatków poniesionych na rehabilitację lub na cele związane z wykonywaniem codziennych czynności. Wydatki mogą być poniesione przez osoby niepełnosprawne lub podatnika utrzymującego osobę niepełnosprawną.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby:

 • dorosłe mające jeden z trzech stopni niepełnosprawności,
 • mająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub rentę socjalną lub szkoleniową,
 • niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia i mają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • wobec których orzeczono niepełnosprawność przed 1998 rokiem.

Z ulgi mogą również skorzystać osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Dochód osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 12-krotności renty socjalnej (wysokość obowiązująca w grudniu danego roku podatkowego). Osoba niepełnosprawna może być dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, przysposobionym, pasierbem, rodzicem, dzieckiem, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem. 

Do dochodów osoby niepełnosprawnej na określenie limitu nie zalicza się świadczeń uzupełniających, zasiłku pielęgnacyjnego, 13 emerytury i alimentów na rzecz dzieci.

Jakie wydatki mogą zostać odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Polskie prawo podatkowe art. 26 ust. 7a zawiera zamknięty katalog wydatków, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej:

 • adaptacja i wyposażenia mieszkania lub domu w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • przystosowanie pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • zakup i naprawa sprzętu służącego do rehabilitacji lub ułatwiającego samodzielną egzystencję osoby niepełnosprawnej – z wykluczeniem sprzętów gospodarstwa domowego;
 • zakup materiałów edukacyjnych stosownie do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • odpłatność za turnusy rehabilitacyjne;
 • odpłatność za rehabilitację, pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 • opłata przewodników dla osób niewidomych z I lub II grupą inwalidzką lub osób niepełnosprawnych ruchowo – w kwocie nieprzekraczającej 2280 zł;
 • utrzymanie psa asystującego (rehabilitacja zawodowa) w kwocie nieprzekraczającej 2280 zł;
 • opłata za opiekę pielęgniarską w domu dla osoby przewlekle chorej lub dla osoby z I grupą inwalidzką;
 • opłata tłumacza migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz kolonie i obozy dla dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • leki – różnice pomiędzy poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł;
 • odpłatny konieczny przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej lub dziecka do 16 roku życia;
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego współwłasność lub własność osoby niepełnosprawnej lub podatnika, który ma na swoim utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Zdjęcie główne: Karolina Grabowska/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*