Czym są procesy logistyczne w przedsiębiorstwie i jak można je usprawnić?

Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis
Czym są procesy logistyczne w przedsiębiorstwie i jak można je usprawnić?
Biznes

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Niezależnie od tego, w jakiej branży działa dane przedsiębiorstwo, sprawne sterowanie przepływem materiałów i wyrobów gotowych jest kwestią priorytetową dla jej efektywności. Droga do osiągnięcia celu nie jest wcale prosta – na obrót towarów w przedsiębiorstwie składa się wiele czynności, zarówno tych odbywających się wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. I właśnie powstające w ten sposób ciągi procesów logistycznych są tematem, który dziś zgłębimy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czym właściwie są procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, jak je sprawnie zaplanować oraz co zrobić, by je usprawnić.

Proces logistyczny – definicja

Procesy logistyczne są najczęściej definiowane jako uporządkowane łańcuchy operacji związanych z przepływem materiałów/towarów zaczynające się w momencie pozyskania surowców i ciągnące się aż do chwili, gdy do rąk klienta trafia gotowy produkt. Biorąc to pod uwagę, obsługa procesu logistycznego to nic innego, jak dbanie o to, żeby wszystkie niezbędne materiały trafiały w odpowiednie miejsce i we właściwej ilości na każdym etapie produkcji, obrotu towarami i ich magazynowania.

Choć z pozoru wydaje się to dość proste, w praktyce planowanie procesów logistycznych i ich skuteczny przebieg to skomplikowane przedsięwzięcie wymagające stworzenia i utrzymywania w ciągłej sprawności rozbudowanego systemu. Taki system logistyczny może składać się z wielu różnych komponentów, jednak w najbardziej podstawowej wersji obejmuje pięć podsystemów – są to:

 1. Zaopatrzenie w surowce;
 2. Produkcja;
 3. Magazynowanie surowców i gotowych produktów;
 4. Transport towarów wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa;
 5. Zbyt.

Etapy, z których składa się proces logistyczny

Niezależnie od branży czy specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa, zaplanowane procesy logistyczne muszą spełniać ten sam główny warunek – wszystkie etapy procesu muszą łączyć się w spójną i przede wszystkim logiczną całość.

Oznacza to, że nadrzędną zasadą w logistyce jest zachowanie odpowiedniej kolejności działań – dokładnie tak, jak ogniwa łańcucha, każda czynność musi zajmować określone miejsce w ciągu. Tylko w ten sposób będzie można skutecznie dążyć do realizacji celów firmy. Powoduje to również to, że w procesach logistycznych każde uchybienie będzie się nawarstwiać w następnych etapach – przykładowo, niewystarczające zasilanie stanowisk pracy w produkcji odbije się również na transporcie wewnątrzzakładowym i każdym kolejnym etapie. W związku z tym każde działanie logistyczne musi być skrupulatnie zaplanowane – to jedyna droga do optymalnej logistyki.

Aby lepiej zobrazować sytuację, przyjrzyjmy się przykładowemu procesowi logistycznemu. Etapy procesu logistycznego dla sklepu mogą przedstawiać się następująco:

 1. Transport produktów od wytwórcy;
 2. Przyjmowanie towarów;
 3. Sortowanie i magazynowanie dostaw;
 4. Planowanie zapasów oraz zarządzanie nimi;
 5. Gospodarka opakowaniami do wysyłki;
 6. Obsługa klienta;
 7. Pakowanie produktów do odbioru/wysyłki;
 8. Planowanie dostaw przy zamówieniach zdalnych;
 9. Wydawanie towarów z magazynów klientom lub kurierom.

Metody planowania procesów logistycznych

Nowoczesny proces logistyczny, który ma zapewnić optymalną realizację zadań można obecnie zaplanować na dwa sposoby – zatrudniając specjalizującą się w tym firmę lub inwestując w „szyty na miarę” system informatyczny.

Opcja pierwsza zdecydowanie wygrywa w kwestii wygody – przedsiębiorstwo otrzyma gotowe, skutecznie zaplanowane procesy logistyczne bez konieczności angażowania swoich zasobów czasu i personelu. Minusami tego rozwiązania jest wysoki koszt usługi oraz prawdopodobna konieczność dopłat, gdy plan będzie wymagał modyfikacji w toku rozwoju przedsiębiorstwa.

Inwestycja w przygotowany specjalnie dla danego przedsiębiorstwa system informatyczny pozwala na kompleksowe planowanie i zarządzanie logistyczne – odpowiednio skonfigurowany system umożliwia łatwe definiowanie zadań wymagających planowania, określanie celów i problemów do rozwiązania, monitorowanie stanów zapasów oraz identyfikację zasobów niezbędnych do realizacji danego celu. Taki dostosowany do potrzeb klienta system jest zwykle wydatkiem jednorazowym i pozwala na wprowadzanie do firmy wielu nowoczesnych rozwiązań, takich jak inteligentne maszyny. Trzeba jednak pamiętać, że wdrożenie takiego systemu do przedsiębiorstwa może zająć nawet kilka miesięcy.

Niezależnie od obranej metody planowania procesów logistycznych, trzeba mieć świadomość, że każdy proces logistyczny jest jednakowo ważny dla osiągnięcia celu. W praktyce sprawne działanie logistyki wymaga więc szczegółowego dopracowania każdego z nich – nawet najlepsze wykorzystanie surowców i skrupulatne budowanie struktury zapasów nie pomoże, jeśli firma ma braki w fizycznym przemieszczaniu produktów. W związku z tym każde ogniwo łańcucha logistycznego należy przygotować z odpowiednią starannością.

przykład robotów AMR - VERSABOT-y
Fot.: materiał ze strony VersaBox

Jak można usprawnić procesy logistyczne?

Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta – wprowadzić do nich automatyzację. Nowoczesne technologie, które rozwinęły się w ostatnich kilku latach pozwalają na niezwykłą precyzję przy planowaniu i wykonywaniu zadań zarówno dla maszyn, jak i personelu. Dobrze przygotowany system i zaimplementowane maszyny są praktycznie gwarancją, że wszystko odbywać się będzie we właściwym czasie i przy właściwych kosztach.

Decydując się na wprowadzenie do przedsiębiorstwa inteligentnych maszyn takich jak roboty mobilne AMR (od Autonomous Mobile Robots) i obsługujący je system nie tylko ułatwi proces zarządzania przedsiębiorstwem, ale także odbije się pozytywnie na jakości oferowanych usług. Roboty AMR mogą pełnić wiele różnych zadań, zależnie od zastosowanych w nich modułów roboczych – od prostego ciągnięcia wózków z ładunkiem towarów, przez stanowienie mobilnych uzupełnień pasów transmisyjnych, po w pełni automatyczną obsługę składowania, umożliwiającą optymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię magazynową. Nawet pojedynczy robot tego typu może znacznie usprawnić intralogistykę przedsiębiorstwa, a cała ich flota pozwoli zautomatyzować działanie wielu obiektów i rozwiązać problem niedoborów kadrowych – roboty mogą pracować właściwie przez całą dobę.

Sprawne procesy logistyczne – podsumowanie

Nowe technologie mają ogromne znaczenie przy planowaniu i wykonywaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwach. Opracowanie systemu zarządzającego pracą zakładu oraz wprowadzenie automatyzacji za sprawą inteligentnych robotów i maszyn to prosta droga do sprawnego funkcjonowania każdego procesu logistycznego. Należy jednak pamiętać, że w myśl koncepcji przemysłu 4.0 maszyny nie mają całkowicie zastąpić pracy ludzi, ale stanowić jej uzupełnienie. Przykładowo, roboty można oddelegować do powtarzalnych i monotonnych czynności, a personelowi powierzyć nadzór nad obiektem lub inne bardziej angażujące/ambitne zadania.

logo VersaBox

Firma VersaBox jako polski producent autonomicznych robotów mobilnych od wielu lat usprawnia procesy logistyczne firm na całym świecie. Sprawdź naszą historię, technologie, ofertę i realizacje.

Zdjęcie główne: Maciejbledowski/elements.envato.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*