Działalność rejestrowa – kto może z niej korzystać?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Działalność rejestrowa – kto może z niej korzystać?
Biznes

Prawo Przedsiębiorców pozwala na otworzenie działalności gospodarczej na próbę. Czym jest działalność nieewidencjonowana? Kto może otworzyć taką działalność?

Czym jest działalność nieewidencjonowana?

Działalność nieewidencjonowana zwana również działalnością bez rejestracji wykonywana jest tylko przez osoby fizyczne. Przychód z takiej działalności nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Działalność nierejestrowana nie jest formą działalności gospodarczej zgodnie z Prawem Przedsiębiorców.

Jeśli miesięczny przychód z działalności bez rejestracji przekroczy 1400 zł brutto (w 2021 roku minimalna krajowa wynosi 2800 zł), to wtedy taka osoba automatycznie trafia do grona przedsiębiorców.

Kto może wykonywać działalność bez rejestracji?

Działalność bez rejestracji może być wykonywana przez osobę fizyczną, która ma ukończone 18 lat i w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej. Przychód nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2021 roku jest to 1400 zł).  Wyjątkiem od tego jest abolicja (art. 195), odnosząca się do osób, które na rok przed wejściem w życie ustawy o prawie przedsiębiorców nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zostały z niej wykreślone, nawet gdy 60 miesięcy przed wejściem w życie ustawy prowadziły działalność gospodarczą.

Kto nie może założyć działalności nieewidencjonowanej?

Przepisy o działalności nieewidencjonowanej nie mają zastosowania do:

  • działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki;
  • działalności, do której prowadzenia wymagana jest koncesja, zezwolenie albo wpis do ewidencji działalności regulowanej. 

Osoby, które założyły działalność nieewidencjonowaną i w tym czasie zawarły umowę spółki,  będą musiały zgłosić to do CEIDG. W takiej sytuacji nie mogą kontynuować działalności nieewidencjonowanej.

Jakie składki przy działalności bez rejestracji?

Prowadzenie tego rodzaju działalności nie powoduje samoistnego naliczania składek. Tym samym nie trzeba dokonywać zgłoszeń i opłacać składek. Osoba prowadząca nieewidencjonowaną działalności bez rejestracji może skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia ZUS.

Podatki z działalności nieewidencjonowanej

Osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną jest zobowiązana do płacenia podatków. Dochód musi być rozliczony na ogólnych zasadach w zeznaniu rocznym. Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica między przychodem a kosztem uzyskania.

Rozliczanie działalności nieewidencjonowanej w praktyce

Limit przychodów z działalności bez rejestracji został ściśle określony jako przychód należny. Jest to 50% brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warto kontrolować zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia (obecnie wzrasta co roku) i okres, za który przychód został uzyskany (jest to miesiąc kalendarzowy).

Kto powinien skorzystać z działalności nieewidencjonowanej?

Działalność nieewidencjonowana jest odpowiednia dla tych osób, które chcą sobie „legalnie dorobić”, jednak działalność ta nie stanowi ich głównego źródła utrzymania. Nie jest to dobre rozwiązanie dla osób, których działalność będzie przynosiła duże zyski lub osób planujących korzystać z różnych zasiłków np. chorobowego.

Fot. główna: Christin Hume/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*