Kto i kiedy musi zapłacić za zniszczenie przesyłki?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Kto i kiedy musi zapłacić za zniszczenie przesyłki?
Prawo

Artykuł sponsorowany

W obecnych czasach większość swoich zakupów robimy online. Niestety zdarza się, że zamówiona przesyłka przychodzi uszkodzona lub niekompletna. W takiej sytuacji zazwyczaj nie ma winnych, firma kurierska mówi, że to przez sklep, z którego wysłano zamówienie, sklep wini dostawcę. W rezultacie udaje się im zniechęcić nas do składania reklamacji  rezygnujemy ze zwrotu uszkodzonego towaru. Właśnie dlatego warto wiedzieć, kto ponosi odpowiedzialność za zniszczenie przesyłki i jak upomnieć się o zwrot pieniędzy za uszkodzoną zawartość paczki. 

Odpowiedzialność przewoźnika

Dostawca przesyłki nie ponosi odpowiedzialności za jej zniszczenie jeżeli utrata lub uszkodzenie paczki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy. Takimi powodami, niewywołanymi winą przewoźnika, są na przykład właściwości towaru i sposób zapakowania.

Przewoźnik jest również zwolniony z odpowiedzialności jeżeli utrata lub uszkodzenie przesyłki powstały przez przynajmniej jedną z poniższych przyczyn:

  • nadanie pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków;
  • brak, niedostateczność lub wadliwość opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości; 
  • szczególna podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości;
  • ładowanie, rozmieszczenie lub wyładowywanie rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę;

Jeżeli przewoźnik na podstawie okoliczności danego wypadku wykaże, że utrata lub uszkodzenie przesyłki mogły powstać wskutek co najmniej jednej z tych przyczyn, domniemywa się, że szkoda wynika właśnie z nich. 

Odpowiedzialność nadawcy

Przewoźnik czy też dostawca nie odpowiada za szkody wywołane z winy nadawcy. By uniknąć tych problemów i częstych zwrotów, sklep powinien zaopatrzyć się w dobrej jakości dopasowane do rodzaju przesyłki opakowania. Dobrze wybrana hurtownia kartonów zapewni sklepowi przynajmniej połowę sukcesu. 

Oprócz wymienionych wyżej aspektów, zwalniających z odpowiedzialności dostawcę, nadawca odpowiada również za:

  • podanie w liście przewozowym lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością i nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych;
  • wadliwy stan przesyłki, brak lub niewłaściwe opakowanie oraz nienależyte załadowanie zawartości do nadanej paczki.

Jak zgłosić szkodę?

Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po otrzymaniu wadliwej przesyłki jest spisanie protokołu szkody. Dokładne opisanie uszkodzeń i ubytków w towarze, Jeśli zamawiasz sprzęt, który łatwo się uszkadza, na przykład kruche szkło lub elektronikę, najlepiej otworzyć paczkę jeszcze przy kurierze, by mógł potwierdzić szkodę. W protokole opisz również sposób, w jaki zapakowana była przesyłka, by jasne było, czy za szkodę odpowiada nadawca czy przewoźnik. By uzyskać zwrot należy również w ciągu siedmiu dni od otrzymania przesyłki zgłosić żądanie ustalenia stanu przesyłki. Po wykonaniu i przesłaniu tych dokumentów, najlepiej wraz ze zdjęciami paczki i uszkodzonego towaru do odpowiedniej instytucji, powinna ona uznać reklamację sprzętu i zwrócić Ci pieniądze lub wysłać towar raz jeszcze. 

Przez skomplikowane procedury zwrotu i zawsze obecne ryzyko otrzymania wadliwego sprzętu, niektóre osoby zniechęcają się do zakupów online. Oczywiście, nieznajomość prawa szkodzi, jednak kiedy zapoznamy się z prawem i procedurami obowiązującymi podczas zamawiania i odbierania przesyłek, zakupy przez Internet to nic strasznego.

Fot. główna: Paper Textures/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*