Umowa zlecenie a chorobowe za czas kwarantanny. Kto i jak może dostać zasiłek?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis
Umowa zlecenie a chorobowe za czas kwarantanny. Kto i jak może dostać zasiłek?
PracaPrawo

Pracując na umowie zleceniu można pobierać zasiłek chorobowy, podobnie jak będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Czy dotyczy to również sytuacji, w której zleceniobiorca przebywa na kwarantannie? Jeśli tak, to jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wówczas świadczenie?

Zleceniobiorca może otrzymać zasiłek chorobowy pod warunkiem, że podlega ubezpieczeniu nieprzerwalnie od co najmniej 90 dni; do tego okresu zaliczają się też wcześniejsze okresy ubezpieczenia, o ile przerwa między nimi nie przekraczała 30 dni. W przypadku spełnienia tego kryterium, ma również prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego, a także świadczenia rehabilitacyjnego.

Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny

W przypadku umowy zlecenie ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny, dlatego zasiłek można otrzymać pod warunkiem, że opłacana jest za nie składka. W takiej sytuacji zleceniobiorcy przysługuje świadczenia zarówno podczas choroby, jak i w czasie odbywania kwarantanny. W tym drugim przypadku musi on jednak posiadać decyzję inspektora o skierowaniu na kwarantannę.

Jak uzyskać zasiłek chorobowy z powodu kwarantanny?

Zleceniobiorca skierowany na kwarantannę, by móc otrzymać zasiłek, musi przekazać zleceniodawcy (płatnikowi składek) decyzję inspektora. Płatnik składek jest natomiast zobowiązany w ciągu 7 dni przesłać otrzymany dokument do ZUS-u; może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, przekazując skan decyzji wraz z zaświadczeniem Z-3/Z-3a.

Osoby odbywające kwarantannę po przekroczeniu granicy podlegają nieco innym procedurom. Samodzielnie składają one odpowiednie oświadczenie, a następnie, w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia zakończenia kwarantanny, składają je do swojego płatnika składek.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*