Zasiłek przedemerytalny – co to jest i dla kogo?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Zasiłek przedemerytalny – co to jest i dla kogo?
Finanse

Zasiłek przedemerytalny przeznaczony jest dla obywateli w wieku dojrzałym, którzy utracili pracę i nie mogą znaleźć nowej, ale osiągnęli wiek do skorzystania z pomocy pieniężnej oferowanej przez państwo.

Czym jest zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny jest świadczeniem przysługującym krótko przed nabyciem prawa do emerytury. W założeniu świadczenie to ma pomóc dotrwać do emerytury.

Przykład: Pan Piotr ma 61 lat, został zwolniony z pracy z powodu redukcji etatów. Ze względu na jego wiek, trudno będzie mu znaleźć pracę. Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem ograniczonym czasowo. Pan Piotr po spełnieniu warunków może przejść na świadczenie emerytalne.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Wysokość zasiłku przedemerytalnego podlega corocznej waloryzacji. W okresie od 1 marca 2020 do 28 lutego 2021 wysokość świadczenia wynosiła 1 210,99 zł miesięcznie brutto, czyli „na rękę” to 1035.68 zł.

Osoby otrzymujące zasiłek przedemerytalny mogą dorabiać. Jeśli kwota zarobku przekroczy 25% średniego wynagrodzenia, to ZUS obniża wtedy proporcjonalnie zasiłek.

Zawieszenie zasiłku przedemerytalnego następuje w sytuacji, gdy:

 • osoba uprawniona nabywa prawo do renty,
 • otrzymuje świadczenie rentowe z instytucji zagranicznych,
 • osoba uprawniona złoży oświadczenie o zawieszeniu świadczenia,
 • uzyska przychód przekraczający 70% średniego wynagrodzenia za pracę.

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek przedemerytalny

Świadczenie przedemerytalne może otrzymać osoba, która spełnia wszystkie ogólne warunki:

 • przez minimum 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
 • jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna,
 • w okresie pobierania zasiłku nie odmówiła przyjęcia pracy zarobkowej/uczestniczenia w robotach publicznych – jeśli osoba odmówiła takiej pracy bez uzasadnionej przyczyny, to nie otrzyma świadczenia przedemerytalnego.

Dodatkowe warunki szczegółowe

  okoliczność  warunekwiekstaż pracy
 kobiety 
mężczyźni 
 kobiety mężczyźni
zwolnienie z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy przepracowane minimum 6 miesięcy u pracodawcy  56  61  20  25 
zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracyprzepracowane minimum 6 miesięcy u pracodawcy 55 60 30 35 
zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracyosiągniecie wymaganego wieku i stażu pracy 56 65 20 25
ogłoszenie upadłości działalności gospodarczejminimum 2 lata terminowego opłacania składek i nieprzerywania działalności gospodarczej  56  61    20  25
ustanie prawa do rentyminimum 5 lat nieprzerwanego pobierania zasiłku,rejestracja w pup do 30 dni od ustania prawa do renty  55  60    20  25
ustanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci podopiecznegopobieranie przez minimum rok świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna   55   60   20   25

Jak otrzymać zasiłek przedemerytalny?

Świadczenie przedemerytalne jest przyznawane wyłącznie na wniosek osoby ubiegającej się o świadczenie. Wniosek można złożyć:

 • osobiście,
 • listownie,
 • przez platformę PUE ZUS.

Wniosek o świadczenie może być złożony dopiero po upływie 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Kiedy ustaje prawo do świadczenia przedemerytalnego?

 • na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia;
 • w dniu poprzedzającym nabycie praw do emerytury – jest to decyzja terytorialnej jednostki ZUS;
 • z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego – kobiety 60, mężczyźni 65 lat;
 • z dniem nabycia prawa własności do pola rolnego przekraczającej 2 ha lub współudział w nieruchomości rolnej przekraczającej 2 ha;
 • z dniem śmierci osoby uprawnionej.

Fot. Pixabay; źródło: https://www.pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*