Tarcza antykryzysowa – wszystko, co musisz wiedzieć

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Tarcza antykryzysowa – wszystko, co musisz wiedzieć
Biznes

Tarcza antykryzysowa, czyli forma pomocy rządu w walce ze skutkami pandemii, doczekała się czwartej, a zarazem ostatniej odsłony. Różnorodność oraz liczba wprowadzonych zmian są ogromne.

Jak wiadomo, każda dotychczasowa tarcza antykryzysowa miała na celu ochronę miejsc pracy. W tarczy 4.0 wprowadzono zmiany, których rolą jest chronić pracowników oraz ograniczyć koszty pracy. Jaką konkretnie pomoc uzyskają pracownicy, a jaką przedsiębiorcy?

Rozwiązania dotyczące pracowników

 1. Obowiązek wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika. Pracodawca ma prawo do udzielenia pracownikowi zaległego urlopu w terminie przez siebie wskazanym. Pracownik ma obowiązek ten urlop wykorzystać.  
 2. Ograniczenie wysokości odpraw. Ustawa ogranicza wysokość odpraw do kwoty nieprzekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca ma możliwość skorzystania z tego rozwiązania, jeśli wykaże spadek obrotów bądź istotny wzrost kosztów wynagrodzeń.
 3. Ograniczenie obowiązków pracodawcy związanych z ZFŚS. Pracodawca może zawiesić funkcjonowanie ZFŚS, jeśli wykaże spadek obrotów.
 4. Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.
 5. Świadczenie postojowe. Z tego wsparcia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz posiadają ubezpieczenie społeczne z innego tytułu, na przykład umowy o pracę. O świadczenie można ubiegać się trzykrotnie. Wniosek składany jest tylko elektronicznie.
 6. Ustawowe doprecyzowanie kwestii związanych z pracą zdalną. Pracodawca może zlecić zdalne wykonywanie pracy, jeśli pracownik posiada do tego predyspozycje oraz warunki lokalowe.
 7. Przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8 roku życia.
 8. Możliwość zmniejszenia wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy bez porozumienia z pracownikiem. Jeśli pracodawca chce skorzystać z tego rozwiązania, to musi wykazać wzrost kosztów zatrudnienia.

Rozwiązania dotyczące przedsiębiorców

W ustawie rząd zaproponował także ważne rozwiązania dla przedsiębiorców, do których należą między innymi:

 1. Możliwość wysyłania wniosków do ZUS tylko w formie elektronicznej.
 2. Umorzenie z urzędu mikropożyczki w kwocie 5000 zł.
 3. Ochrona przedsiębiorstwa przed przejęciem przez zagraniczny kapitał.
 4. Przesunięcie terminu składania JPK_VAT.
 5. Wydłużenie terminów określających zakres cen transferowych.
 6. Zdalne kontrole z ZUS oraz Urzędu Skarbowego.
 7. Kary umowne mogą zostać uwzględnione w kosztach.
 8. Dopłaty do oprocentowania kredytów dla przedsiębiorców – wysokość zależna od wielkości firmy.
 9. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.
 10. Możliwość skorzystania z dofinansowania wynagrodzenia pracowników z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych.
 11. Wydłużenie o 6 miesięcy ważności koncesji na alkohol oraz papierosy.

Inne ważne zmiany wprowadzone w tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa to nie tylko zmiany dla przedsiębiorców oraz pracowników. Inne ważne modyfikacje wprowadzone przez tę ustawę to:

 1. Wprowadzenie do kodeksu wykroczeń kary za utrudnianie bądź udaremnianie przekazywania informacji za pomocą systemu teleinformatycznego – dotyczy to głównie nauczania zdalnego.
 2. Wydłużenie do 31 stycznia terminu na wniesienie opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości za rok 2020.
 3. Zmniejszenie opłat dla przedsiębiorców za umowy wieczystego użytkowania nieruchomości.
 4. Rządowe wsparcie dla budżetów jednostek samorządów terytorialnych.
 5. Wprowadzenie możliwości czasowej zmiany zadań wykonywanych do tej pory przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 6. Usprawnienie funkcjonowania wydziałów geodezji i kartografii.

Ponadto wprowadzono również jednolite zasady korzystania z „wakacji kredytowych”. Bank na wniosek kredytobiorcy zawiesza spłacanie rat (kapitał z odsetkami) na okres 3 miesięcy. W tym czasie bank nie może pobierać żadnych opłat związanych z zawieszeniem spłaty kredytu ani odsetkami. Kredytobiorca powinien jednak pamiętać, iż okres kredytowania wydłuży się o czas wakacji kredytowych.

Jak widać, Tarcza antykryzysowa wprowadziła wiele zmian, które mogą skutecznie pomóc ochronić gospodarkę przed poważnym kryzysem.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*