Ulga prorodzinna a rozwód

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Ulga prorodzinna a rozwód
Podatki

Podatnik ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w PIT, nawet jeśli w poprzednim roku podatkowym doszło do rozstania, separacji lub rozwodu. W jaki sposób można wtedy rozliczyć ulgę prorodzinną? Któremu z rodziców się ona należy? 

Czym jest ulga na dziecko?

Ulga na dziecko zwana również ulgą prorodzinną to ulga, z której ma prawo skorzystać każdy podatnik mający małoletnie dziecko, w stosunku do którego sprawował:

  • władzę rodzicielską;
  • funkcję opiekuna prawnego, gdy dziecko z nim zamieszkiwało,
  • funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczeniu podlega każdy miesiąc kalendarzowy poprzedniego roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, sprawował lub pełnił funkcję opiekuna prawnego. Ulga prorodzinna wynosi:

  • 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • 225 zł na czwarte i kolejne dziecko.

Ulga prorodzinna jest jedną z najczęściej odliczanych ulg podatkowych. Wywołuje ona szereg kontrowersji zwłaszcza w sytuacji rozstania się rodziców.

Dzieci z poprzedniego związku a ulga prorodzinna

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, opiekun musi sprawować władzę rodzicielską (pełną lub ograniczoną) nad małoletnim lub adoptować dzieci współmałżonka. Małżonkowie rozliczający się razem mogą odliczyć ulgę prorodzinną na dzieci z poprzednich związków, o ile mają pełną władzę rodzicielską i sprawują nad nieletnimi opiekę. Kwota ulgi na dziecko w PIT/O powinna być wpisana po stronie współmałżonka sprawującego władzę rodzicielską.

Rozwód – który z rodziców może odliczyć ulgę?

Małżonkowie mogą uzgodnić między sobą zasady odliczania ulgi prorodzinnej. Tym samym ulgę w całości może odliczyć jeden z małżonków lub oboje – w ustalonych częściach. Prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej nie przysługuje rodzicowi, który wyłącznie płaci alimenty i nie uczestniczy wychowaniu dziecka (wyrok WSA we Wrocławiu z 13.10.2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1108/15). 

Podział ulgi bez porozumienia rodziców

Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie ulgi prorodzinnej, to zgodnie z prawem zobowiązani są do rozliczenia jej w równych częściach. Niezależnie od tego, czy oboje wychowują dziecko w tym samym wymiarze godzin. Nawet gdy jeden z rodziców wychowuje dziecko tylko w weekendy, ferie i wakacje, to ma prawo do odliczenia połowy ulgi prorodzinnej w PIT (Dyrektor KIS, wyrok z dnia 31 maja 2017 roku, sygn. 0111-KB2-2.4011.30.2017.2.BF).

Fot. Romain Dancre/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*