Egzekucja administracyjna – kogo dotyczy i na czym polega?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Egzekucja administracyjna – kogo dotyczy i na czym polega?
Prawo

Obywatele uchylający się od płacenia określonych zobowiązań (np. podatkowych) narażeni są na wszczęcie wobec nich postępowania egzekucyjnego w administracji. W ten sposób uprawnione jednostki egzekucyjne mogą za pomocą określonych środków przymusu dochodzić spłaty należności.

Egzekucja administracyjna – zasady ogólne

W Polsce wszystkie kwestie dotyczące egzekucji administracyjnej reguluje ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Określa ona m.in.:

 • dokładny opis procesu;
 • zakres przedmiotowy;
 • postępowanie zabezpieczające.

Aby postępowanie wobec dłużnika zostało wszczęte przez odpowiednie organy administracyjne, wierzyciel musi złożyć wniosek przygotowany zgodnie ze wzorem ministra do spraw finansów publicznych oraz wystawić tytuł wykonawczy, który określa:

 • wierzyciela i dłużnika;
 • przedmiot egzekucji;
 • podstawę prawną postępowania;
 • datę wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Odpis dokumentu zostaje doręczony osobie zobowiązanej do zapłaty zadłużenia – moment doręczenia uznaje się za oficjalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, chyba że wcześniej dłużnik otrzymał zawiadomienie o zajęciu wierzytelności.

Koszty postępowania egzekucyjnego

Organ egzekucyjny sprawdza, czy postępowanie dotyczy właściwego obowiązku oraz czy koszty jego prowadzenia nie są wyższe od należności będącej przedmiotem egzekucji.

Koszty postępowania egzekucyjnego wynoszą od 1% do 10% wartości wierzytelności. Szczegółowe wartości określa rozdział 6. wspomnianej już ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Warto wiedzieć, że dłużnik w czasie postępowania ma prawo złożyć:

 • wniosek o wniesienie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej, jeśli np. należność uległa przedawnieniu lub została częściowo spłacona;
 • wniosek o wyłączenie danego przedmiotu z procesu egzekucji, jeśli jego właścicielem jest ktoś inny niż dłużnik.

Jakich należności może dotyczyć egzekucja administracyjna?

Zgodnie z art. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji egzekucji administracyjnej mogą podlegać m.in.:

 • podatki i opłaty (zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa);
 • niepodatkowe należności budżetowe (zgodnie z ustawą o finansach publicznych);
 • obowiązki pieniężne z tytułu przychodów z prywatyzacji,
 • grzywny i kary pieniężne nałożone przez uprawnione organy administracji publicznej;
 • zaległe wynagrodzenie pracownika czy świadczenia na jego rzecz.

Egzekucja administracyjna może dotyczyć także obowiązków o charakterze niepieniężnym, np. odebranie nieruchomości czy rzeczy ruchomej, a także wykonania pewnych czynności na rzecz wierzyciela.

Zdj. główne: Ben Rosett/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*