Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?
Praca

Do niedawna w Polsce Ukraińcy mogli podjąć pracę legalnie po spełnieniu kilku warunków. Obecnie z uwagi na trwający w Ukrainie konflikt zbrojny jej obywatele mogą zostać zatrudnieni praktycznie od razu. Jakie ułatwienia wprowadza w tym zakresie specustawa?

Zatrudnienie na nowych zasadach

Wcześniej osoby z Ukrainy mogły pracować w Polsce tylko pod warunkiem posiadania ważnego tytułu pobytowego, np. zezwolenia na pobyt lub wizy, a także zezwolenia na pracę. Od 24 lutego zasady te zostały znacznie uproszczone – ukraińscy obywatele przybywający do naszego kraju bezpośrednio z Ukrainy mogą podjąć zatrudnienie na umowie o pracę lub zlecenie bez wizy i zezwoleń. Ich pobyt jest legalny przez 18 miesięcy, a potwierdzeniem tego jest pieczęć Straży Granicznej w paszporcie lub innym dokumencie tożsamości.

Warto wiedzieć, że jeśli osoba z Ukrainy opuści Polskę na dłużej niż 1 miesiąc, straci możliwość skorzystania z nowego prawa.

Kogo dotyczy nowa ustawa?

Nowa specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy obejmuje:

 • obywateli Ukrainy przybywających do Polski od 24 lutego;
 • małżonków obywateli Ukrainy nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego;
 • obywateli Ukrainy, którzy przed 24 lutego rozpoczęli proces pozyskania tytułu pobytowego, czyli zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, a także przedłużenie wizy (krajowej lub Schengen).

W ostatnim wypadku potwierdzeniem legalności pobytu jest pieczęć wojewody.

Co musisz zrobić jako pracodawca?

Firma zatrudniająca obywatela Ukrainy musi zgłosić ten fakt do właściwego powiatowego urzędu pracy w terminie do 14 dni od daty podjęcia pracy. Zgłoszenie, które należy złożyć przez portal praca.gov.pl, musi zawierać informacje o zatrudniającym takie jak:

 • nazwa (lub imię i nazwisko);
 • adres firmy (lub miejsca zamieszkania);
 • dane kontaktowe (numer telefonu i adres mailowy);
 • numery NIP i REGON (lub PESEL);
 • symbol PKD i opis wykonywanej działalności.

W zgłoszeniu muszą się znaleźć także dane zatrudnianego cudzoziemca:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • płeć;
 • obywatelstwo;
 • rodzaj, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • numer PESEL (jeśli posiada).

Oprócz tego pracodawca musi podać w zgłoszeniu informacje dotyczące wykonywanej działalności, stanowiska i miejsca, a także umowy, na podstawie której podejmowane jest zatrudnienie.

Obowiązki pracodawcy

Firma zatrudniająca obywatela Ukrainy musi zapewnić mu wynagrodzenie nie niższe niż aktualna płaca minimalna (lub stawka godzinowa). Pracodawca ma także obowiązek podpisania z zatrudnianym cudzoziemcem umowy pisemnej, przetłumaczonej na język zrozumiały dla ukraińskiego pracownika. Od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy firma ma 7 dni na zgłoszenie go do obowiązkowych ubezpieczeń. W tym celu pracownik musi wyrobić sobie numer PESEL.

Zdj. główne: Elena Mozhvilo/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*