Segregacja śmieci – do czego zobowiązane są firmy?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Segregacja śmieci – do czego zobowiązane są firmy?
GospodarkaPrawo

Jeszcze do niedawna decyzja o segregacji odpadów w firmie była dobrowolna i wiązała się jedynie z wyższymi kosztami. Obecnie jest to obowiązek, a niewypełnienie go grozi wysokimi karami pieniężnymi.

Początkowo gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa deklarowały w gminie wysokość stawki za odbiór i wywóz odpadów. W przypadku niesegregowania śmieci stawka ta była wyższa.

Zmiany przyniosła nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada obowiązek segregacji odpadów na wszystkie nieruchomości. Jak więc wyglądają zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w firmie i co powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca, jeśli nie chce zostać ukarany?

Prawo „śmieciowe” w Polsce

Najważniejsze dokumenty regulujące kwestię segregacji śmieci to Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. oraz wspomniana już Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. Ponadto od lipca 2017 roku sukcesywnie wdrażany jest Jednolity Systemem Segregacji Odpadów (JSSO) w całej Polsce. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca jest nie tylko zobowiązany do segregacji śmieci, ale musi dbać także o przestrzeganie ogólnopolskich norm.

Także wybór pojemników na odpady komunalne wymaga odpowiedniego podejścia i zapoznania się z obowiązującymi wymogami krajowymi, ale też unijnymi z oznakowaniem CE.

Czym są odpady komunalne?

Aby prawidłowo podejść do kwestii segregacji śmieci, należy zacząć od podstaw i zrozumieć, co właściwie rozumiemy przez „odpady komunalne”. Ich oficjalną i prawną definicję podaje Ustawa o odpadach:

„…to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych […]”.

Prościej mówiąc, do odpadów komunalnych w miejscu pracy możemy zaliczyć m.in.:

 • odpady biurowe;
 • opakowania, np. po żywności;
 • popiół papierosowy i niedopałki;
 • resztki jedzenia i rośliny;
 • potłuczone naczynia;
 • zużyte produkty tekstylne.

Odpady z działalności gospodarczej mogą być wliczone do tej listy, jeśli przypominają odpady komunalne i nie są niebezpieczne.

Dlaczego firmy powinny segregować śmieci?

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami to nie tylko obowiązek prawny, ale też moralny. Obecnie dbanie o środowisko nie jest już możliwością, ale koniecznością, od której zależy przyszłość całej planety, zdrowie ludzi i istnienie wielu gatunków zwierząt oraz roślin. 

Jeśli jednak nie jest to wystarczająca zachęta, to prawo daje bardziej materialną. Ustawa o odpadach określa wysokość i rodzaj kar dla firm, które nie segregują odpadów lub robią to niezgodnie z przyjętymi zasadami. Art. 171 Ustawy mówi o karach pieniężnych w wysokości nawet do 1 000 000 zł, a także areszcie.

Segregacja odpadów w firmie od podstaw

Przede wszystkim w miejscu pracy muszą znaleźć się odpowiednie pojemniki do segregacji według JSSO:

 • żółty na metale i tworzywa sztuczne;
 • zielony na szkło;
 • niebieski na papier;
 • brązowy na bioodpady;
 • czarny na odpady zmieszane.

Dodatkowo, zorganizuj kosz na baterie i elektrośmieci. W widocznym miejscu umieść czytelną informację o tym, jakie odpady powinny znaleźć się w każdym z pojemników i przeprowadź w tym zakresie szkolenie dla wszystkich pracowników. Więcej o segregacji odpadów znajdziesz tutaj.

Zdjęcie główne: Nareeta Martin/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*