Ważne zmiany w prawie pracy od 2023 r.

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Ważne zmiany w prawie pracy od 2023 r.
Prawo

Nowy Rok przychodzi z całym kompletem zmian w zakresie prawa pracy. Ma być sprawniej, szybciej i wydajniej, a to wszystko przy ograniczeniu kosztów i wysiłku pracownika. Zobacz, jakie ważne zmiany czekają na pracowników i przedsiębiorców w 2023 roku! 

Rewolucja na rynku pracy od 2023 roku

Największe zmiany prawa pracy dotyczą uregulowania pracy zdalnej, która już od 2020 roku, na skutek epidemii koronawirusa, stała się tematem numer jeden, jeśli chodzi o nowelizację KP. Nowe regulacje od 2023 roku wprowadzają zupełnie nową kategorię pracy, jaką jest okazjonalna praca zdalna. Pracownik może ją wykorzystać przez maksymalnie 30 dni pracy w roku kalendarzowym, w jednym ciągu przez okres nie dłuższy, niż 24 dni. Otrzymanie możliwości okazjonalnej pracy zdalnej ma być bezwarunkowe, a jedynym wymogiem będzie złożenie wniosku w postaci elektronicznej lub tradycyjnej. 

Zmiany dotkną także pracowników, którzy opiekują się dziećmi. Rodzice będą mogli cieszyć się wydłużonym okresem urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni (z 32 tygodni do 41 tygodni). Dni wolne nie będą jednak przechodnie, co w praktyce oznacza, że okres ten będzie głównie dedykowany ojcom, co zdaniem ministerstwa ma stanowić formę zachęty do podejmowania obowiązków rodzicielskich przez mężczyzn. 

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i będący rodzicami zyskają również dodatkowe przywileje. Nie będą oni mogli podlegać pod system z przerywanym czasem pracy, ani nie będą mogli być zatrudniani w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. 

Coraz więcej zmian dla pracownika

Zmiany, które mogą wpłynąć na strukturę zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach,to przede wszystkim wprowadzenie większej ochrony dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony. Dotychczas nie trzeba było wskazywać powodów zakończenia zatrudnienia w takich sytuacjach. Wprowadzane od 2023 roku zmiany w Kodeksie pracy sprawiają, że pracownik ma prawo zaskarżyć decyzję o wypowiedzeniu i kwestionowania przyczyn rozwiązania zawartej z nim umowy o pracę.

Nie wiadomo jeszcze, czy ta korzystna dla pracownika zmiana nie spowoduje sytuacji, w której przedsiębiorstwa jeszcze bardziej będą unikały zatrudnienia w oparciu o UoP. Wskazać można także na szereg pomniejszych zmian KP. Od 2023 roku wchodzą w życie nowe zasady zatrudniania na okres próbny. Powstaje także elektroniczny system do obsługi umów pracowniczych i składek. Z istotnych zmian należy wspomnieć także o wzroście płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3490 zł brutto (wzrost o 480 zł brutto). Jednak od lipca najniższa krajowa wyniesie już 3600 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa dla osób samozatrudnionych oraz zleceniobiorców wyniesie 22,80 zł brutto od stycznia i 23,50 zł brutto od lipca 2023 roku.

Zdj. główne: Javier Allegue Barros/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*