Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – co warto wiedzieć?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – co warto wiedzieć?
Finanse

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Widmo rosnących odsetek będących pochodną podnoszonych ciągle stóp procentowych sprawia, że spora część kredytobiorców próbuje pozbyć się posiadanego zadłużenia. Oczywiście najlepszym sposobem jest dokonywanie nadpłat kapitału, a w miarę możliwości całkowita wcześniejsza spłata hipoteki. Dowiedz się, jak wygląda ten proces i jakie są Twoje prawa jako kredytobiorcy.

Czy każdy może spłacić kredyt hipoteczny przed terminem?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na wiele lat. Zazwyczaj spłacamy go przez 20-30 lat, z nadzieją na to, że zadłużenia pozbędziemy się szybciej. Taka możliwość jest i reguluje ją umowa podpisana z bankiem, jednak warto dowiedzieć się, jak to wygląda w praktyce. Wiele osób obawia się wcześniejszej spłaty z uwagi na dodatkowe koszty, przede wszystkim wysokie prowizje, które miałyby niejako rekompensować bankowi straty, jakie poniesie.

Najważniejsza informacja jest taka, że kredytobiorca ma prawo do spłaty częściowej lub całkowitej posiadanego kredytu hipotecznego – dotyczy to umów zawartych po 22. lipca 2017 roku. W tym celu powinien uzyskać informację od banku o kwocie, jaka na dany dzień pozostała do spłaty. Jest to całkowity koszt obniżony o odsetki i pozostałe koszty związane z obsługą kredytu. Po jej wpłynięciu i złożeniu stosownej dyspozycji rachunek kredytowy jest zamykany. Kolejnym krokiem jest uwolnienie hipoteki, czy usunięciu wpisu o banku z księgi wieczystej. Od tej pory figurujesz w niej jako jedyny właściciel (lub współwłaściciel).

Jak banki zabezpieczają się przed stratami w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu?

Wszelkie zastrzeżenia związane z wcześniejszą spłatą kredytu hipotecznego lub nadpłatą tego zobowiązania powinna regulować umowa zawarta między bankiem i kredytobiorcą. Jeżeli jest w niej zaznaczone, że za takie operacje pobierana jest prowizja, wówczas będziesz zobowiązany do jej uiszczenia. Jednak zazwyczaj dotyczy to okresu przejściowego, np. pierwszych 3 lat od momentu podpisania umowy. To czas szczególnie intratny na banku, kiedy to kredytobiorca spłaca znacznie więcej odsetek niż kapitału i w ten sposób zasila kasę instytucji finansowej.

Kiedy i dlaczego potrzebna jest pomoc prawnika?

Zdarza się, że pomimo dość jasnych przepisów, wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego  nastręcza konsumentowi stresu, wiąże się z wieloma pytaniami i niejasnościami. Jeszcze gorzej jest, gdy pojawiają się niezrozumiałe zapisy, klauzule, a nawet prowizje. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie trudne, nie wiesz, jak masz postąpić, czy musisz zapłacić – pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do konsultacji prawniczej.            

Wszelkie problemy związane z obsługą kredytów hipotecznych, zwłaszcza w aspekcie wcześniejszych spłat i nadpłat kapitału reguluje:

  • umowa kredytowa,
  • ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1027),
  • ustawa o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 246).

Adwokat pomoże w interpretowaniu zawartych w nich zapisów. 

Fot.: materiał prasowy Klienta.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*